« 3Moj 13:10  13:11 3Moj 13:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Za trąd zastarzały będzie osądzony i wrosły w skórę. Splugawi go tedy kapłan, a nie zamknie; bo jasną nieczystotę ma.
2.GDAŃSKA.1881Trąd zastarzały jest na skórze ciała jego; i osądzi go za nieczystego kapłan, a nie będzie go zawierał, gdyż nieczystym jest.
3.GDAŃSKA.2017Jest to zastarzały trąd na skórze jego ciała; i kapłan uzna go za nieczystego, a nie odosobni go, gdyż jest nieczysty.
4.CYLKOWTrąd zastarzały jest na skórze ciała jego; i poczyta go za nieczystego kapłan, nie zamknie go, bo nieczystym jest.
5.KRUSZYŃSKIjest to trąd przestarzały na skórze jego ciała; kapłan uzna go za nieczystego; nie zamknie go, ponieważ jest nieczystym.
6.MIESESzastarzały to jest trąd w skórze ciała jego, – niech kapłan uzna go nieczystym, ale niechaj go nie każe zamknąć, gdyż on jest nieczystym.
7.TYSIĄCL.WYD5oznacza to, że na skórze jego ciała jest trąd zastarzały. Kapłan uzna go za nieczystego. Nie odosobni go, bo on jest nieczysty.
8.BRYTYJKATo jest to zastarzały trąd na skórze jego ciała i kapłan uzna go za nieczystego, lecz go już nie odosobni, gdyż już jest nieczysty.
9.POZNAŃSKAjest to zastarzały trąd na jego skórze. Kapłan uzna go za nieczystego i nie zatrzyma w odosobnieniu, gdyż jest on nieczysty.
10.WARSZ.PRASKAto ma się do czynienia z trądem już zastarzałym. Kapłan uzna [takiego człowieka] za nieczystego, ale nie będzie go już skazywał na odosobnienie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy na skórze jego ciała znajduje się zastarzały trąd. Więc kapłan uzna go za nieczystego, lecz go nie zamknie, bo jest nieczystym.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITbędzie wiedział, że ma do czynienia z rozwiniętym schorzeniem trądu. Kapłan uzna chorą osobę za nieczystą. Nie będzie jej musiał próbnie odosabniać. Jej nieczystość jest bowiem wyraźna.