« 3Moj 13:11  13:12 3Moj 13:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale jeźli się rozkwitł, rozchodząc się trąd po skórze, i okrył wszystkę skórę od głowy aż do nóg: cokolwiek okiem oglądano być może,
2.GDAŃSKA.1881A jeźliby się trąd rozszerzał na skórze, i okryłby trąd wszystkę skórę zarażonego od głowy jego aż do nóg jego, wszędy gdzie oczyma kapłan dojrzeć może;
3.GDAŃSKA.2017A jeśli trąd rozszerza się na skórze i pokryje całą skórę zarażonego od głowy aż do stóp, gdziekolwiek kapłan spojrzy;
4.CYLKOWA jeżeliby się rozwinął trąd na skórze, i okrył trąd całą skórę zakażonego, od głowy aż do nóg jego na całém polu widzenia oczu kapłana.
5.KRUSZYŃSKILecz jeśli trąd rozkwitnie się na ciele i plaga trądu pokryje całe ciało, od głowy jego aż do stóp i wszystko tak przedstawi się oczom kapłana,
6.MIESESAtoli jeżeli trąd ten rozwinął się po skórze bardzo i trąd ten pokrył całą skórę porażoną plagą tą, od głowy aż do stóp, dokądkolwiek sięga wzrok kapłana, –
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś trąd mocno wykwitł na skórze i okrywa całą skórę od stóp do głowy, gdziekolwiek spojrzą oczy kapłana,
8.BRYTYJKAA jeżeli trąd rozwinie się bardzo na skórze i pokryje całą skórę chorego od głowy aż do stóp, gdziekolwiek tylko sięgnie wzrok kapłana,
9.POZNAŃSKAJeśli trąd tak rozwinął się na skórze, że okrył ją całą od stóp do głów - wszędzie, gdzie tylko może paść spojrzenie kapłana -
10.WARSZ.PRASKAJeśli jednak trąd się rozprzestrzeni po skórze i z czasem pokryje całe ciało chorego, od głowy aż po stopy, co kapłan będzie mógł stwierdzić na własne oczy,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli trąd rozwinął się na skórze i okrył całą skórę zakażonego, od głowy aż do jego nóg, w całym polu widzenia kapłana;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak coś, co mogłoby być trądem, rozszerzy się na ciele tak bardzo, że pokryje całą skórę osoby dotkniętej chorobą, od głowy po stopy, gdzie tylko kapłan spojrzy,