« 3Moj 13:12  13:13 3Moj 13:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Obejrzy go kapłan, i że ma czysty trąd, osądzi: przeto że się wszystek w białość obrócił, i dlatego człowiek czysty będzie.
2.GDAŃSKA.1881I obejrzy kapłan; a jeźli okrył trąd wszystko ciało jego, za czystą osądzi zarazę jego; bo iż wszystka pobielała, dla tego czysty jest.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy kapłan obejrzy; a jeśli trąd pokrył całe jego ciało, uzna zarażonego za czystego. Cały zbielał, więc jest czysty.
4.CYLKOWI zobaczy kapłan, a oto okrył trąd całe ciało jego, wtedy poczyta zakażenie za czyste: wszystko pobielało, czystym jest.
5.KRUSZYŃSKIkapłan zbada i oto, jeśli trąd pokrył całe jego ciało, uzna ten trąd za czysty: stawszy się cały biały, czysty będzie.
6.MIESESkapłan będzie oglądał, a oto trąd ten pokrył całe ciało jego, – niech tę plagę uzna czystą; skoro wszystka pobielała, czystą jest.
7.TYSIĄCL.WYD5i kapłan stwierdzi, że trąd okrywa całe ciało tamtego, w takim razie uzna go za czystego - cały stał się biały, a więc jest czysty.
8.BRYTYJKAI kapłan zobaczy, że trąd pokrył całe jego ciało, to uzna go za czystego: cały zbielał, a więc jest czysty.
9.POZNAŃSKAi gdy kapłan stwierdzi, że trąd okrył całe ciało - wtedy uzna to zaognienie za czyste: ponieważ wszystko wybielało, [chory] jest czysty!
10.WARSZ.PRASKAto zbada go jeszcze raz i jeśli rzeczywiście całe ciało było kiedyś pokryte trądem [ale już nie jest], uzna za czystego takiego człowieka: cały stał się biały, a więc jest czysty.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i kapłan zobaczy, że oto trąd okrył całe jego ciało wtedy zakażenie uzna za czyste; wszystko pobielało i jest czyste.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITi kapłan wyraźnie zobaczy, że taki przypadek ma miejsce, to uzna tę osobę za czystą. Dotknęło ją bielactwo, jest zatem czysta.