« 3Moj 13:16  13:17 3Moj 13:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ogląda go kapłan i osądzi czystym.
2.GDAŃSKA.1881A widząc go kapłan, iż się obróciła zaraza w białość, za czystego osądzi kapłan zarażonego; bo czystym jest.
3.GDAŃSKA.2017I kapłan obejrzy go. Jeśli chore miejsce zbielało, kapłan uzna zarażonego za czystego. Jest on czysty.
4.CYLKOWI obejrzy go kapłan, a oto zamieniło się zakażenie w białość; za czyste poczyta kapłan zakażenie; czystym on.
5.KRUSZYŃSKIKapłan zbada, i jeżeli ta plaga zmieniła się na białą, uzna kapłan plagę za czystą, będzie czysty.
6.MIESESjeśli kapłan będzie je oglądał, a oto plaga zamieniła się na białą, niechaj kapłan uzna plagę tę za czystą, albowiem ona jest czystą.
7.TYSIĄCL.WYD5Kapłan go obejrzy i jeśli stwierdzi, że chore miejsce stało się białe, to uzna go za czystego. Jest on czysty.
8.BRYTYJKAA gdy kapłan zobaczy i stwierdzi, że chore miejsce zbielało, kapłan uzna go za czystego; jest on czysty.
9.POZNAŃSKAKapłan obejrzy go. Jeśli się okaże, że zaognienie stało się białe, kapłan uzna je za czyste. On więc jest czysty.
10.WARSZ.PRASKAKapłan ponownie go zbada i jeśli się okaże, że miejsce chore stało się już białe, to kapłan wyda orzeczenie, że jest czysty.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kapłan go obejrzy a oto zakażenie zamieniło się na białe; więc kapłan uzna zakażenie za czyste; on jest czystym.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy kapłan stwierdzi, że chore miejsce zbielało, to uzna, że chory jest już czysty - i zostanie on zaliczony do czystych.