« 3Moj 13:1  13:2 3Moj 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Człowiek, na którego skórze i ciele pokaże się różna barwa, albo chrosta, albo co lśniącego się, to jest, plaga trądu: przywiedzion będzie do Aarona kapłana, albo do jednego któregóżkolwiek z synów jego.
2.GDAŃSKA.1881Człowiek, który by miał na skórze ciała swego sadzel, albo liszaj, albo białe blizny, tak iżby się na skórze ciała jego okazała plaga trądu, przywiedziony będzie do Aarona kapłana, albo do którego z synów jego kapłanów.
3.GDAŃSKA.2017Gdyby człowiek miał na skórze swego ciała nabrzmienie, wysypkę lub białą plamę i będzie to wyglądało na skórze jego ciała jak plaga trądu, zostanie przyprowadzony do kapłana Aarona lub do któregoś z jego synów, kapłanów.
4.CYLKOW"Człowiek któremu by wystąpiła na skórze ciała jego nabrzmiałość, albo przyrzut, albo plama, a wyda się na skórze ciała jego jako zaraza trądu, przywiedziony będzie do Ahrona, kapłana, albo do którego z synów jego, kapłanów.
5.KRUSZYŃSKI"Człowiek, który na skórze swego ciała ma wzdęcie, albo strup, albo plamę białą, a że mogła się przytrafić na skórze jego ciała plaga trądu, będzie zaprowadzony do Aarona kapłana, albo do jednego z jego synów kapłanów.
6.MIESES„Człowiek, gdy wystąpi na skórze jego ciała nabrzmiałość, przyrzut, albo plama, i będzie się wydawać na skórze ciała jego plagą trądu, niech zostanie przywiedziony do kapłana Arona, albo do jednego z kapłanów, Synów jego.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
8.BRYTYJKAJeżeli u jakiegoś człowieka pojawi się na skórze jego ciała obrzęk albo wysypka, albo plama i rozwinie się to na skórze jego ciała tak, że wygląda to na trąd, to zaprowadzą tego człowieka do kapłana Aarona lub do jednego z jego synów, kapłanów,
9.POZNAŃSKA- Człowieka, na którego skórze wystąpi obrzęk albo liszaj, albo plama - a będzie na jego skórze czynić wrażenie ogniska trądu - należy zaprowadzić do kapłana Aarona albo do któregoś z jego synów, kapłanów.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli na czyjejś skórze pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, co okaże się potem zarazą trądu na skórze, to należy takiego człowieka przyprowadzić do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów, którzy również są kapłanami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Człowiek, któremu wystąpi na skórze jego ciała nabrzmiałość, albo przyrzut, albo plama i wyda się jak zaraza trądu na skórze jego ciała będzie przyprowadzony do kapłana Ahrona, albo do któregoś z kapłanów, jego synów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli na czyjejś skórze pojawi się obrzęk, wysypka lub plama, i rozwinie się to na jego ciele w coś, co mogłoby świadczyć, że zaraził się trądem, to należy pokazać to kapłanowi Aaronowi lub jednemu z jego synów, kapłanów.