« 3Moj 13:19  13:20 3Moj 13:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który gdy ujrzy miejsce trądu niższe niż insze ciało, i włosy w białość obrócone, splugawi go; plaga bowiem trądu uczyniła się we wrzodzie.
2.GDAŃSKA.1881A widząc kapłan, że na wejrzeniu głębsza jest, niż inna skóra, i włosy by jej pobielały, za nieczystego osądzi go kapłan; zaraza trądu jest, z wrzodu wyrosła.
3.GDAŃSKA.2017I kapłan obejrzy ją, a jeśli z wyglądu jest głębsza niż skóra i włosy na niej zbielały, kapłan uzna go za nieczystego. Jest to plaga trądu, która rozwinęła się na wrzodzie.
4.CYLKOWI zobaczy kapłan, a oto na wejrzenie głębszą jest niż skóra, a włos na niej zbielał; wtedy poczyta go kapłan za nieczystego: zarazą trądu jest, która na wrzodzie się rozwinęła.
5.KRUSZYŃSKIKapłan zbada. A oto jeśli plama okaże się głębszą od skóry, a wysypka jej przechodzi w białą, uzna go kapłan za nieczystego; jest to plaga trądu, która rozwinęła się z wrzodu.
6.MIESESkapłan będzie oglądał, a oto z wyglądu niższą ona jest od skóry i włos jej zbielał, – niech ją kapłan uzna za nieczystą; plaga to jest trądu, która rozwinęła się na wrzodzie.
7.TYSIĄCL.WYD5Kapłan obejrzy go. Jeżeli stwierdzi, że ta plama zdaje się być wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry i że włosy na niej stały się białe - uzna go za nieczystego. To jest plaga trądu, która wykwitła na wrzodzie.
8.BRYTYJKAGdy kapłan zobaczy, że jest ona wgłębiona i włosy na niej zbielały, kapłan uzna go za nieczystego. Jest to porażenie trądem, które się rozwinęło na wrzodzie.
9.POZNAŃSKAKapłan zatem obejrzy ją. Jeśli będzie się zdawała sięgać głębiej pod skórę, a przy tym włos na niej pobieleje, wówczas kapłan uzna tego [człowieka] za nieczystego. Jest to bowiem ognisko trądu rozwinięte na wrzodzie.
10.WARSZ.PRASKAJeśli w miejscu plamy ciało jest nieco zapadłe i owłosienie na nim jest białe, kapłan uzna takiego człowieka za nieczystego. Chodzi bowiem o trąd, który ujawnił się na dawnym wrzodzie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem kapłan zobaczy a oto na wygląd jest głębszą niż skóra i zbielał na niej włos. Wtedy kapłan uzna go za nieczystego; to jest zaraza trądu, która rozwinęła się na wrzodzie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli kapłan zobaczy tam ubytki na skórze oraz zbielały włos, to uzna, że chory jest nieczysty. Jest to przypadek, w którym trąd rozwinął się na miejscu po wrzodzie.