« 3Moj 13:20  13:21 3Moj 13:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźli włos dawną ma barwę, a blizna przyciemniejszem, a nie głębsza niźli bliskie ciało, zamknie go przez siedm dni.
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby ją obaczył kapłan, że w niej włos nie bieleje, i nie jest głębsza nad inszą skórę, ale tylko naczerniała, tedy zamknie kapłan takowego przez siedem dni.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak kapłan zobaczy, że nie ma na niej białych włosów i że nie jest głębsza niż skóra, ale pociemniała, wtedy kapłan odosobni go na siedem dni.
4.CYLKOWA jeżeliby ją obejrzał kapłan, a oto nie ma na niej włosu białego, i głębszą téż nie jest, niż skóra, a przytem ściemniała; wtedy zamknie go kapłan na siedm dni.
5.KRUSZYŃSKILecz gdy kapłan zbada, że oto niema na niej wysypki białej i nie jest bardziej zagłębiona od skóry i że jest przyciemniona, zamknie go kapłan na przeciąg siedmiu dni.
6.MIESESGdy zaś kapłan będzie ją oglądał, a oto na niej białego niema włosu, a ona sama nie jest niższą, aniżeli skóra i stała się bledszą, – niech [mającego] ją kapłan każe zamknąć przez dni siedem.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że tam nie ma białych włosów i że ta plama nie jest wklęśnięta w stosunku do otaczającej skóry, i że jest ona matowa, to kapłan odosobni go na siedem dni.
8.BRYTYJKAA jeżeli kapłan zobaczy, że nie ma na tym białych włosów i że nie ma też na nim wgłębienia na skórze, i że jest to bezbarwne, kapłan odosobni go na siedem dni.
9.POZNAŃSKAJeżeli jednak po obejrzeniu kapłan stwierdzi, że nie ma białych włosów i że [plama] nie sięga głębiej pod skórę, a przy tym ona pociemniała, zatrzyma go kapłan w odosobnieniu na siedem dni.
10.WARSZ.PRASKAJeśli jednak kapłan stwierdzi, że włosy pokrywające plamę nie są białe, że ciało w tym miejscu nie jest zapadnięte, a tylko nieco bledsze, to każe odosobnić takiego człowieka na siedem dni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy ją kapłan obejrzał a oto nie ma na niej białego włosa, nie jest też głębsza niż skóra i nadto ściemniała, wtedy kapłan go zamknie na siedem dni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak kapłan nie zauważy zbielałych włosów ani ubytków na skórze, a poza tym wyda mu się, że chore miejsce zbladło, to poleci odosobnić chorego na siedem dni.