« 3Moj 13:22  13:23 3Moj 13:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz jeźli stanie na swem miejscu, blizna jest wrzodowa, a człowiek czysty będzie.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże jeźliby blizna ona biała na swem miejscu zostawała; i nie szerzyłaby się, zapalenie wrzodu jest; przetoż za czystego osądzi go kapłan.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak ta biała plama pozostanie na swoim miejscu i nie rozszerzy się, jest to zapalenie wrzodu; i kapłan uzna go za czystego.
4.CYLKOWJeżeliby zaś na swojém miejscu pozostawała owa plama, a nie szerzyła się: zapaleniem wrzodu jest, i poczyta go za czystego kapłan.
5.KRUSZYŃSKIJeżeli zaś plaga pozostanie na swojem miejscu, nie rozszerzając się, jest to rana wrzodowa: kapłan uzna go za czystego.
6.MIESESJeśli zaś ta jasna plama pozostała na swem miejscu, nie rozszerzy się, – zapalenie to jest wrzodu, niech je kapłan uzna czystem.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak ta plama pozostanie bez zmiany i nie rozszerzy się, jest to blizna po wrzodzie - kapłan uzna go za czystego.
8.BRYTYJKAA jeżeli plama ta pozostanie bez zmiany i nie będzie się rozszerzała, to jest to blizna po wrzodzie, i kapłan uzna go za czystego.
9.POZNAŃSKAGdy jednak plama pozostanie niezmieniona na swoim miejscu i nie rozszerzy się - jest to blizna po wrzodzie: kapłan uzna go za czystego.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś, przeciwnie, plama się nie powiększy i pozostanie niezmieniona, to znaczy, że chodzi tu o bliznę po wrzodzie. Kapłan uzna takiego człowieka za czystego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli owa plama pozostaje na swoim miejscu i się nie szerzy to jest zapalenie wrzodu, więc kapłan uzna go za czystego.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak plama nie rozszerzy się dalej, to jest to blizna po wrzodzie. W takim przypadku kapłan uzna, że chory jest już czysty.