« 3Moj 13:30  13:31 3Moj 13:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale jeźli ujrzy miejsce zmazy równe bliskiemu ciału, i włos czamy: zamknie go przez siedm dni.
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźliby obaczył kapłan zarazę onej plamy, a oto na wejrzeniu jest głębsza nad inszą skórę, a nie byłby na niej włos czarny, zamknie kapłan zarazę plamy mającego przez siedem dni.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak kapłan obejrzy miejsce tego liszaju, a z wyglądu nie jest ono głębsze niż skóra i nie ma na nim czarnych włosów, to kapłan odosobni dotkniętego plagą liszaju na siedem dni.
4.CYLKOWJeżeliby zaś zobaczył kapłan zakażenie strupa, a oto na wejrzenie nie głębszym jest, niż skóra, a niema na nim włosu czarnego; wtedy zamknie kapłan zarażonego strupem na siedm dni.
5.KRUSZYŃSKIJeżeli kapłan ujrzy, że oto plaga parchów nie okazuje się głębszą od skóry i niema na niej wysypki czarnej, zamknie kapłan dotkniętego parchami na siedm dni.
6.MIESESJeżeli zaś kapłan oglądał będzie plagę tę strupa, a oto z wyglądu ona głębszą nie jest, aniżeli skóra, ale czarnego na niej niema włosu, – niech kapłan każe zamknąć [mającego] plagę tę strupa na dni siedem.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli zaś kapłan, oglądając miejsce zdradzające objawy grzybicy, stwierdzi, że nie jest ono wklęśnięte w stosunku do otaczającej skóry, lecz nie ma na nim czarnych włosów, to kapłan odosobni podejrzanego o grzybicę na siedem dni.
8.BRYTYJKAA gdy kapłan obejrzy ten zaraźliwy liszaj i stwierdzi, że nie ma wgłębienia na skórze, ale nie ma też na nim ciemnych włosów, to kapłan odosobni dotkniętego tym zaraźliwym liszajem na siedem dni.
9.POZNAŃSKAGdy zaś kapłan zobaczy, że zaognienie ze świerzbem zdaje się nie sięgać głębiej pod skórę i nie ma na nim czarnych włosów, wtedy tego zarażonego świerzbem kapłan zatrzyma w odosobnieniu przez siedem dni.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli kapłan stwierdzi, że miejsce dotknięte grzybicą nie jest zbyt zapadłe, choć jego owłosienie nie jest już ciemne, każe odosobnić człowieka z grzybicą na siedem dni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli kapłan zobaczył zakażenie strupem a oto na wygląd nie jest głębsze niż skóra i nie ma na nim czarnego włosa wtedy kapłan zamknie zarażonego strupem na siedem dni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jeśli kapłan obejrzy ten liszaj i nie zauważy tam ubytków na skórze, ale też nie będzie na nim ciemnych włosów, to poleci odosobnić dotkniętego liszajem na siedem dni.