« 3Moj 13:32  13:33 3Moj 13:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ogolą człowieka oprócz miejsca zmazy, i zamkną go przez drugą siedm dni.
2.GDAŃSKA.1881Tedy ogolony będzie ten człowiek, ale zmazy onej golić nie będzie; i zamknie kapłan mającego zmazę przez siedem dni po wtóre.
3.GDAŃSKA.2017To ten człowiek będzie ogolony, ale liszaju nie będzie golić; i kapłan odosobni dotkniętego liszajem na kolejne siedem dni.
4.CYLKOWDa się wtedy ostrzydz, miejsca strupa wszakże nie ostrzyże; i zamknie kapłan zakażonego strupem na siedm dni drugie.
5.KRUSZYŃSKIdotknięty parchem się ogoli, nie goląc miejsca parchów i kapłan zamknie dotkniętego parchami poraz drugi na siedm dni.
6.MIESESniech się ostrzyże, wszakże strupa niechaj nie ostrzyże, i niech kapłan każe zamknąć [mającego] strup ten po raz wtóry na dni siedem.
7.TYSIĄCL.WYD5to chory ogoli się, ale nie ogoli miejsca zdradzającego objawy grzybicy. Potem kapłan znowu odosobni człowieka podejrzanego o grzybicę na siedem dni.
8.BRYTYJKANiech się dotknięty liszajem da ogolić, lecz samego liszaju niech nie goli. Kapłan zaś odosobni go powtórnie na siedem dni.
9.POZNAŃSKAwówczas [chory] ogoli się, ale nie ogoli samego strupa. Potem kapłan zatrzyma zarażonego w odosobnieniu na dalsze siedem dni.
10.WARSZ.PRASKAto niech chory na grzybicę ogoli się, ale niech nie goli miejsca chorego, a kapłan poleci go odosobnić po raz drugi na siedem dni.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy ten człowiek da się ostrzyc, jednak miejsca strupa nie ostrzyże; a kapłan zamknie zakażonego strupem na drugie siedem dni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITto poleci choremu, aby ogolił się, omijając miejsca dotknięte liszajem. Następnie kapłan odosobni go na dalsze siedem dni.