« 3Moj 13:43  13:44 3Moj 13:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ktokolwiek tedy będzie splugawion trądem, a oddzielon jest za rozsądkiem kapłańskim:
2.GDAŃSKA.1881Takowy człowiek trędowaty jest, nieczysty jest, i osądzi go bezpiecznie kapłan za nieczystego; bo na głowie jego jest trąd jego.
3.GDAŃSKA.2017To taki człowiek jest trędowaty, jest on nieczysty. I kapłan uzna go za całkowicie nieczystego, bo na jego głowie jest jego trąd.
4.CYLKOWCzłowiek to trędowaty: nieczystym jest; za nieczystego poczyta go kapłan: na głowie jego zakażenie jego.
5.KRUSZYŃSKITaki człowiek trędowaty jest nieczystym; kapłan uzna go za nieczystego, na jego głowie jest plaga trądu.
6.MIESESczłowiek to jest trędowaty, on jest nieczystym, kapłan uzna go nieczystym; albowiem na jego głowie plaga jego.
7.TYSIĄCL.WYD5jest to człowiek trędowaty. Jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego - jego plaga jest u niego na głowie.
8.BRYTYJKATo człowiek ten jest trędowaty. Jest on nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Choroba jest na jego głowie.
9.POZNAŃSKAjest to człowiek trędowaty. Jest on nieczysty i kapłan uzna go za takiego, bo ma na głowie ognisko trądu.
10.WARSZ.PRASKAto człowiek ten jest trędowaty i jako taki, również nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Trąd umiejscowił się na głowie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To jest to człowiek trędowaty, a na jego głowie jest jego zakażenie; jest nieczystym; kapłan uzna go za nieczystego.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITto człowiek ten został dotknięty trądem i jest przez to nieczysty. Kapłan uzna go za nieczystego. Schorzenie dotknęło jego głowy.