« 3Moj 13:45  13:46 3Moj 13:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przez wszystek czas, póki jest trędowatym i nieczystym, sam będzie mieszkał za obozem.
2.GDAŃSKA.1881Po wszystkie dni, póki jest zaraza na nim, nieczystym będzie, bo nieczystym jest, sam będzie mieszkał; precz za obozem będzie mieszkanie jego.
3.GDAŃSKA.2017Przez wszystkie dni, póki jest na nim plaga, będzie skalany, bo jest nieczysty. Będzie mieszkał sam; jego mieszkanie będzie poza obozem.
4.CYLKOWPrzez wszystek czas, póki jest zarazą dotknięty, za nieczystego będzie uważany; nieczystym jest; oddzielony przebywać będzie; po za obozem będzie mieszkanie jego.
5.KRUSZYŃSKIJak długo będzie na nim plaga, będzie nieczysty. Jest nieczystym; będzie mieszkał samotnie; mieszkanie jego poza obozem.
6.MIESESPrzez dnie wszystkie, póki na nim jest ta plaga, będzie on nieczystym, [gdyż] on jest nieczystym, – on będzie przebywał samotnie, poza obozem siedziba jego.
7.TYSIĄCL.WYD5Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem.
8.BRYTYJKAPrzez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem.
9.POZNAŃSKADopóki będzie dotknięty tą zarazą, będzie uważany za nieczystego. Będzie mieszkał w odosobnieniu, poza obozem.
10.WARSZ.PRASKAJak długo będzie trwała choroba, tak długo będzie nieczysty. Jest nieczysty. Będzie mieszkał sam, z dala od zbiorowiska ludzkiego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przez cały czas, póki jest dotknięty zarazą będzie uważany za nieczystego. Jest nieczysty, będzie przebywał oddzielony; jego mieszkanie będzie poza obozem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzez cały czas swojej choroby będzie pozostawał nieczysty. Zamieszka na osobności, jego siedziba będzie na zewnątrz obozu.