« 3Moj 13:48  13:49 3Moj 13:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli białą albo czerwoną zmazą będzie zarażona, za trąd będzie miana i kapłanowi będzie okazana.
2.GDAŃSKA.1881A byłaby ta zaraza zielona, albo czerwona na szacie, albo na skórze albo na osnowie, albo na wątku, albo na jakiemkolwiek naczyniu skórzanem, zaraza trądu jest; będzie ukazana kapłanowi.
3.GDAŃSKA.2017A będzie to plaga zielonkawa albo czerwonawa na szacie lub na skórze, na osnowie lub na wątku, lub na jakimkolwiek przedmiocie skórzanym, jest to plaga trądu i będzie pokazana kapłanowi.
4.CYLKOWA byłaby to zaraza zielonawa, albo czerwonawa na szacie, albo na skórze, albo na osnowie, albo na wątku, albo na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej, - zarazą trądu jest, i pokazaną być ma kapłanowi.
5.KRUSZYŃSKIjeśli plaga jest zielonkawa, albo czerwonawa na ubraniu, albo na skórze, na przędzy lub na tkaninie, albo na jakimkolwiek przedmiocie skórzanym, jest to plaga trądu; winna być okazana kapłanowi.
6.MIESESa plaga ta będzie zielonawą albo czerwonawą, na tem suknie, na tej skórze, na tej osnowie, na tym wątku, albo na wszelkim przedmiocie ze skóry; – plaga to jest trądu, niech zostanie okazaną kapłanowi.
7.TYSIĄCL.WYD5otóż jeżeli ukaże się plama zielonkawa albo czerwonawa na ubraniu albo na skórze, na wątku albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to plaga trądu. Należy ją pokazać kapłanowi.
8.BRYTYJKAA będzie ta plaga na szacie czy na skórze, czy na osnowie, czy na wątku, czy na jakimś wyrobie skórzanym zielonawa lub czerwonawa, to jest to plaga trądu. Należy ją pokazać kapłanowi;
9.POZNAŃSKAa będzie to plama zielonkawa lub czerwonawa na szacie, skórze, nici osnowy, wątku, na jakimś przedmiocie skórzanym: jest to ognisko trądu. Trzeba je pokazać kapłanowi.
10.WARSZ.PRASKAi jeśli ślady te odbijają się zielonkawym lub czerwonawym zabarwieniem na ubraniu, na skórze, na wątku albo na osnowie czy wreszcie na rzeczach wykonanych ze skóry, to mamy do czynienia z trądem. Sprawę należy przedłożyć kapłanowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a byłaby to zaraza zielonkawa, albo czerwonawa, która wystąpiła na szacie, na skórze, na osnowie, albo na wątku, albo na jakimkolwiek wyrobie skórzanym to jest zaraza trądu, więc ma być pokazana kapłanowi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITa plamy te, na szacie lub skórze, na dzianinie lub na tkaninie, albo na jakimkolwiek sprzęcie skórzanym, będą zielonkawe lub czerwonawe, to może to być coś zaraźliwego jak trąd i trzeba to pokazać kapłanowi.