« 3Moj 13:50  13:51 3Moj 13:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A siódmego dnia zaś obejrzawszy, jeźli ujrzy, że się rozszerzyło, trąd trwały jest: osądzi szatę być nieczystą, i każdą rzecz, na któréj się najdzie:
2.GDAŃSKA.1881Potem obejrzy zarazę onę dnia siódmego: jeźliby się szerzyła zmaza ona na szacie, albo na osnowie, albo na wątku, albo na skórze, i na każdej rzeczy z skóry urobionej, trąd jest jadowity, zaraza nieczysta jest.
3.GDAŃSKA.2017W siódmym dniu obejrzy tę plagę. Jeśli plaga rozszerzyła się na szacie czy na osnowie albo wątku, na skórze lub na jakimś przedmiocie wykonanym ze skóry, jest to plaga trądu złośliwego, przedmiot jest nieczysty.
4.CYLKOWA gdy zobaczy zakażone dnia siódmego, że szerzy się zakażenie na szacie, - czy to na osnowie, czy na wątku, albo na skórze, na czémkolwiek, co ze skóry sporządzoném zostało do użytku, - to jest ta zaraza trądem jadowitym; nieczystym jest.
5.KRUSZYŃSKIDnia siódmego zbada plagę: jeśli rozszerzyła się plaga na ubraniu, albo na przędzy, albo na tkaninie, na skórze, albo na każdym przedmiocie zrobionym ze skóry, jest to plaga trądu złośliwego; przedmiot jest nieczysty.
6.MIESESSkoro będzie oglądał tę plagę dnia siódmego [i stwierdzi], iż ta plaga rozszerzyła się na tej szacie, na tej osnowie, na tym wątku, albo też na skórze tej, na wszystkiem, do czego używa się do wyrobu skóry, – plaga ta jest jadowitym trądem, ona jest nieczystą.
7.TYSIĄCL.WYD5Siódmego dnia obejrzy plagę. Jeżeli plaga rozszerzyła się na ubraniu albo na wątku, albo na osnowie, albo na skórze, albo na jakimś przedmiocie skórzanym, jest to trąd złośliwy. Przedmiot jest nieczysty.
8.BRYTYJKASiódmego dnia obejrzy plagę. A jeżeli plaga rozszerzyła się na szacie czy na osnowie, czy na wątku, czy na skórze, czy na jakimś wyrobie skórzanym, to jest to plaga złośliwego trądu. Rzecz ta jest nieczysta.
9.POZNAŃSKAJeśli po siedmiu dniach stwierdzi, że zaraza się rozszerzyła - na szacie bądź na osnowie, bądź też na wątku, na skórze lub jakimkolwiek przedmiocie zrobionym ze skóry, jest to trąd złośliwy. Taki przedmiot jest nieczysty!
10.WARSZ.PRASKASiódmego dnia ponownie im się przyjrzy. Jeżeli ślady rozprzestrzeniły się na ubraniu, na wątku albo na osnowie, na skórze albo na jakiejkolwiek rzeczy wykonanej ze skóry, to mamy do czynienia z trądem złośliwym. Wszystkie te rzeczy są nieczyste.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy zobaczy to zakażone siódmego dnia, że zakażenie szerzy się po szacie czy to na osnowie, czy na wątku, czy na skórze, czy na czymkolwiek, co zostało sporządzone do użytku ze skóry to jest to zaraza trądu jadowitego; to jest nieczyste.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy siódmego dnia zauważy, że plama rozszerzyła się na szacie lub dzianinie, na tkaninie lub na skórze, albo na czymkolwiek, co wykonano ze skóry jako narzędzie do pracy, to jest to trudny do usunięcia pasożyt - rzecz ta jest nieczysta.