« 3Moj 13:51  13:52 3Moj 13:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A przetóż będzie spalona ogniem.
2.GDAŃSKA.1881Tedy spali tę szatę, albo osnowę, albo wątek z wełny, albo ze lnu, albo jakiekolwiek naczynie skórzane, na którem by była zaraza: albowiem jest trąd jadowity, ogniem spalono będzie.
3.GDAŃSKA.2017Spali więc tę szatę czy osnowę albo wątek, czy to z wełny, czy z lnu, czy z jakiegokolwiek przedmiotu skórzanego, na którym jest plaga. Jest to bowiem trąd złośliwy, będzie spalony w ogniu.
4.CYLKOWI spali tę szatę, - czy to osnowę, czy wątek z wełny albo lnu, albo jakąkolwiek rzecz skórzaną, któraby zarazą była dotknięta; bo to trąd jadowity, - w ogniu spaloném to będzie.
5.KRUSZYŃSKITedy będzie spalone ubranie, albo przędza, albo tkanina z wełny, albo z lnu, albo każdy przedmiot skórzany, na którym będzie plaga, bo jest to trąd złośliwy; przedmiot będzie w ogniu spalony.
6.MIESESNiech spali sukno to, osnowę tę, lub ten wątek z wełny, albo ze lnu, lub też każdy przedmiot z skóry, na którym jest ta plaga, gdyż to trąd jest jadowity, – niech się tedy spali w ogniu.
7.TYSIĄCL.WYD5Należy więc spalić ubranie albo wątek, albo osnowę, albo jakikolwiek przedmiot wełniany lub lniany, lub skórzany, na którym ukaże się plaga, bo jest to złośliwy trąd - będzie spalony w ogniu!
8.BRYTYJKAToteż spali tę szatę czy osnowę, czy wątek wełniany czy lniany, czy wszelki przedmiot skórzany, na którym jest plaga, gdyż jest to trąd złośliwy. Niech będzie spalone w ogniu.
9.POZNAŃSKASpali więc tę szatę, nici na osnowie czy wątek z wełny albo lnu, lub jakikolwiek przedmiot skórzany dotknięty tą zarazą. Jest to bowiem trąd złośliwy, który ma być spalony w ogniu.
10.WARSZ.PRASKANależy spalić ubranie, wątek z lnu lub z wełny, wszelkie rzeczy wykonane ze skóry noszące ślady trądu. Jest to trąd złośliwy. Rzeczy poplamione należy spalić w ogniu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem tą szatę spali czy to osnowę, czy wątek z wełny, albo lnu, czy jakąkolwiek rzecz skórzaną, która była dotknięta zarazą; gdyż to jest trąd jadowity; to będzie spalone w ogniu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZakażoną tym pasożytem szatę dzianą albo tkaną, wełnianą albo lnianą, albo jakikolwiek skażony tym złośliwym pasożytem przedmiot wykonany ze skóry, należy spalić w ogniu.