« 3Moj 13:52  13:53 3Moj 13:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz jeźli ujrzy, że jéj nie przybyło,
2.GDAŃSKA.1881Ale gdyby obaczył kapłan, iż ona zmaza nie szerzy się na szacie, albo na osnowie, albo na wątku, albo na jakimkolwiek naczyniu skórzanem
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak kapłan zobaczy, że ta plaga nie rozszerzyła się na szacie ani na osnowie, ani na wątku, ani na jakimkolwiek przedmiocie skórzanym;
4.CYLKOWGdyby zaś zobaczył kapłan, że nie szerzy się zakażenie na szacie, - czy to na osnowie, czy na wątku, albo na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej,
5.KRUSZYŃSKIJeśli kapłan zauważy, że oto plama nie rozszerzyła się na ubraniu, albo na przędzy, albo na tkaninie, albo na jakimkolwiek przedmiocie skórzanym,
6.MIESESWszakże, jeżeli kapłan oglądnie, a oto plaga ta nie rozszerzyła się na tej szacie, na osnowie tej, na tym wątku, albo na przedmiocie wszelkim z skóry, –
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak kapłan stwierdzi, że plaga nie rozszerzyła się na ubraniu albo na wątku, albo na osnowie, albo na jakimś przedmiocie skórzanym,
8.BRYTYJKAA jeżeli kapłan stwierdzi, że plaga na szacie czy na osnowie, czy na wątku, czy na jakimś przedmiocie skórzanym nie rozszerzyła się,
9.POZNAŃSKAGdy jednak kapłan stwierdzi, że zaraza nie rozwija się na szacie, na nici osnowy czy wątku lub na jakimś przedmiocie ze skóry,
10.WARSZ.PRASKAJeśli jednak kapłan stwierdzi, że ślady trądu nie rozszerzyły się na ubraniu, na wątku albo na osnowie, albo na jakiejkolwiek rzeczy zrobionej ze skóry,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdyby kapłan zobaczył, że zakażenie nie szerzy się na szacie czy to na osnowie, czy na wątku, czy jakiejkolwiek skórzanej rzeczy
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak kapłan stwierdzi, że te plamy na szacie lub na dzianinie, na tkaninie lub na jakimkolwiek przedmiocie skórzanym nie powiększyły się,