« 3Moj 13:53  13:54 3Moj 13:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozkaże, i wymyją to, na czem jest trąd, i zamknie ono przez drugą siedm dni.
2.GDAŃSKA.1881Rozkaże kapłan, aby uprano to, na czem jest zaraza, i zamknie to przez siedem dni po wtóre.
3.GDAŃSKA.2017To kapłan rozkaże, aby wyprano to, na czym jest plaga, i odosobni to na kolejne siedem dni.
4.CYLKOWTedy rozkaże kapłan, aby wyprano to, co zarazą dotknięte i zamknie je na drugie siedm dni.
5.KRUSZYŃSKIrozkaże kapłan, aby wyprano przedmiot, na którym jest plaga i zamknie go powtórnie na siedm dni.
6.MIESESniech kapłan poleci, ażeby wyprali to, na czem jest ta plaga i niech je [mającego] każe zamknąć na dni siedem po raz wtóry.
7.TYSIĄCL.WYD5wtedy kapłan każe wyprać przedmiot zarażony plagą i każe go odosobnić jeszcze na siedem dni.
8.BRYTYJKATo kapłan rozkaże, żeby wyprano to, na czym plaga wystąpiła, i odosobni to powtórnie na siedem dni.
9.POZNAŃSKAwtedy nakaże wyprać przedmiot dotknięty nią. Potem schowa go w zamknięciu na dalsze siedem dni.
10.WARSZ.PRASKAto każe wyprać rzeczy splamione i odłożyć po raz drugi na siedem dni,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy kapłan rozkaże, aby to, co jest dotknięte zarazą wyprano i zamknie je na drugie siedem dni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITto kapłan poleci wyprać to, na czym wystąpiły te plamy, i wyłączyć to z użycia na kolejne siedem dni.