« 3Moj 13:54  13:55 3Moj 13:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy obaczy, że się pierwsza farba nie przywróciła, a przecię nie przyrosło trądu, osądzi za nieczystą, i spali ogniem, przeto że się rozlał po wierzchu szaty, albo po wszystkiéj trąd.
2.GDAŃSKA.1881I obejrzy kapłan po upraniu onę zarazę; a jeźli nie odmieniła ona zaraza barwy swojej, choćby się ona zaraza nie rozszerzyła, rzecz nieczysta jest, ogniem ją spalisz; zaraźliwa rzecz jest, bądź na zwierzchniej bądź na spodniej stronie jej.
3.GDAŃSKA.2017I kapłan obejrzy plagę po wypraniu. Jeśli ta plaga nie zmieniła swojej barwy, choćby plaga nie rozszerzyła się, to jest to rzecz nieczysta, spalisz ją w ogniu; rzecz jest przeżarta bądź z wierzchniej, bądź ze spodniej strony.
4.CYLKOWI obejrzy kapłan po wypraniu zakażenie, a oto, jeżeli zakażenie nie odmieniło barwy swojej, a nie rozszerzyło się zakażenie: nieczystém ono, w ogniu je spalisz: przegryzieniem to, bądź na zwierzchniej, bądź na spodniej stronie jego.
5.KRUSZYŃSKIPotem kapłan zbada wyprany przedmiot z plagą. I oto jeśli plaga nie zmieniła swojego wyglądu i nie rozszerzyła się plaga, przedmiot jest nieczysty; spalisz go w ogniu; plaga wżarła się tak z tylnej, jak i z przedniej strony.
6.MIESESKapłan będzie oglądał po wypraniu plagi, a oto plaga wyglądu nie zmieniła swego, ani się nie rozszerzyła plaga ta, – ona jest nieczystą, w ogniu spalisz ją; [gdyż] to jest zniszczenie na łysinie jego, lub na wyłysieniu jego.
7.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli po wypraniu kapłan stwierdzi, że plaga nie zmieniła swego wyglądu, jest to nieczyste, chociażby plaga nie rozszerzyła się. Spalisz to, niezależnie od tego, czy tkanina jest przeżarta z tej czy z tamtej strony.
8.BRYTYJKAA gdy po wypraniu kapłan obejrzy to, na czym była plaga, i stwierdzi, że plaga nie zmieniła swego wyglądu, ale i nie rozszerzyła się, to rzecz ta jest nieczysta. Spalisz ją w ogniu, gdyż jest głęboko przeżarta bądź ze zwierzchniej, bądź ze spodniej strony.
9.POZNAŃSKAGdy po wypraniu kapłan obejrzy zakażenie i stwierdzi, że nie zmieniło ono swego wyglądu i nie rozprzestrzeniło się, to jednak jest ono nieczyste! Masz spalić w ogniu ten [przedmiot] zniszczony z wierzchu lub od spodu.
10.WARSZ.PRASKAa siódmego dnia po ich wypraniu kapłan przeprowadzi ponowne badania. Jeżeli plamy nie zniknęły, to choćby nie zaszły na nich żadne zmiany, choćby one same się nie powiększyły, to rzecz jest nieczysta. Powinna być spalona w ogniu, niezależnie od tego, czy trąd przeżarł już to miejsce na wskroś, czy nie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po wypraniu kapłan obejrzy zakażenie a oto zakażenie nie zmieniło swojej barwy i się nie rozszerzyło zatem jest ono nieczyste, spalisz je w ogniu; to jest głębokie wżarcie na wierzchniej, albo na spodniej jego stronie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy po wypraniu kapłan obejrzy to, na czym były plamy, a plamy te nie zmieniły wyglądu, to nawet jeśli się nie rozszerzyły, rzecz ta jest nieczysta. Należy ją spalić w ogniu, jest bowiem na wskroś przeżarta.