« 3Moj 13:57  13:58 3Moj 13:59 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli ustanie, wymyje ono, co chędogie jest, wodą powtóre, i będzie czyste.
2.GDAŃSKA.1881Szatę zaś, albo osnowę, albo wątek, albo każde naczynie skórzane, które byś uprał, a odeszłaby od niego zaraza, upierzesz je po wtóre, a czyste będzie.
3.GDAŃSKA.2017Szatę zaś lub osnowę czy wątek albo każdy przedmiot skórzany, z którego po wypraniu odeszłaby plaga, wypierzesz powtórnie i będzie to czyste.
4.CYLKOWSzatę zaś, - czy to osnowa czy wątek, - albo wszelką rzecz skórzaną, którąbyś wyprał, a odeszłoby od niej zakażenie, wypierzesz powtórnie, a czystą będzie."
5.KRUSZYŃSKILecz ubranie, albo przędza, czy tkanina, albo jakikolwiek przedmiot skórzany, któryś wyprał, gdy zejdzie z nich plaga, będzie poraz wtóry wymyty i stanie się czystym.
6.MIESESSukno atoli, osnowę, lub wątek, albo wszelaki przedmiot z skóry, które wypierzesz, a plaga ta od nich odejdzie, niech się wypierze po raz wtóry, a będzie czystem.
7.TYSIĄCL.WYD5Jednak ubranie albo wątek, albo osnowa, albo jakiś przedmiot skórzany, który wyprałeś i z którego znikła plaga, będzie wyprany po raz drugi i będzie czysty.
8.BRYTYJKANatomiast szatę czy to osnowę, czy wątek, czy jakiś przedmiot skórzany, które wyprałeś i z których ustąpiła plaga, należy wyprać powtórnie i będą czyste.
9.POZNAŃSKASkoro jednak po wypraniu szaty, nici na osnowie lub wątku czy jakiegoś przedmiotu skórzanego plama zniknie z niego, masz to wyprać jeszcze raz, a będzie czyste.
10.WARSZ.PRASKANatomiast gdy ubranie, wątek albo osnowa, albo jakakolwiek rzecz zrobiona ze skóry po pierwszym wypraniu nie będą już ujawniały żadnych plam, zostaną ponownie uprane i będzie się je uważało za czyste.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A szatę czy to osnowę, czy wątek, czy jakąkolwiek rzecz skórzaną, którą wyprałeś, po czym odeszło od niej zakażenie należy wyprać powtórnie i będzie czystą.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast szatę lub dzianinę, tkaninę lub jakikolwiek przedmiot skórzany, z którego po wypraniu ustąpiły plamy, należy wyprać powtórnie i uznać za czyste.