« 3Moj 13:58  13:59 3Moj 14:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Toć jest zakon trądu szaty sukiennéj i płóciennéj, osnowy i wątku, i każdego sprzętu skórzanego, jako ma być oczyszczona albo splugawiona.
2.GDAŃSKA.1881Tać jest ustawa o zarazie trądu, na szacie suknianej, albo lnianej albo na osnowie, albo na wątku, albo na jakiemkolwiek naczyniu skórzanem, jako to ma być rozeznano, iż jest czyste albo nieczyste.
3.GDAŃSKA.2017To jest prawo dotyczące plagi trądu na szacie wełnianej lub lnianej czy na osnowie, czy wątku albo na jakimkolwiek przedmiocie skórzanym, aby uznać je za czyste lub nieczyste.
4.CYLKOWOto nauka o zarazie trądu na szacie wełnianej, albo lnianej, bądź na osnowie bądź na wątku, albo na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej, czy należy je poczytać za czyste, czy téż za nieczyste.
5.KRUSZYŃSKITo jest prawo o pladze trądu na ubraniu wełnianem, albo lnianem, albo na przędzy, czy tkaninie, albo na wszelkim przedmiocie skórzanym, aby go uznać za czysty, lub nieczysty.
6.MIESESTo jest zarządzenie [tora] o pladze trądu na suknie z wełny, lub ze lnu, na osnowie, lub na wątku, albo na wszelkim przedmiocie z skóry, odnośnie uznawania jej za czystą albo za nieczystą”.
7.TYSIĄCL.WYD5To jest prawo dotyczące plagi trądu na ubraniu wełnianym albo lnianym, na wątku albo na osnowie lub na jakimś przedmiocie skórzanym, aby je uznać za czyste lub nieczyste.
8.BRYTYJKATo jest prawo dotyczące plagi trądu na szacie wełnianej czy lnianej, czy na osnowie, czy na wątku, czy na jakimś przedmiocie skórzanym, aby uznać je za czyste lub nieczyste.
9.POZNAŃSKAOto są przepisy dotyczące zarazy trądu na szacie wełnianej albo lnianej, na nici osnowy, wątku czy też na jakimś przedmiocie ze skóry: czy uznać je za czyste, czy też nieczyste.
10.WARSZ.PRASKATakie jest prawo dotyczące trądu, którego ślady znalazły się na ubraniu z wełny albo ze lnu, na wątku albo na osnowie, albo na jakimkolwiek przedmiocie wykonanym ze skóry. Prawo to pozwala określić, kiedy rzeczy owe są czyste, a kiedy nieczyste.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nauka o zarazie trądu na szacie wełnianej, lnianej, bądź na osnowie, bądź na wątku; albo na jakiejkolwiek skórzanej rzeczy czy należy je uznać za czyste, czy za nieczyste.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTo jest prawo dotyczące pasożyta na szacie wełnianej lub lnianej, na osnowie, wątku lub na jakimkolwiek przedmiocie skórzanym, pozwalające uznać go za czysty lub nieczysty.