« 4Moj 36:13  1:1 5Moj 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTa to są słowa, jeż to jest mowił Mojżesz ku wszemu Israelowi za Jordanem na puszczy przeciw Morzu Czyrwonemu, miedzy Faran a Tofel, a Laban, a Asserot, gdzież jest złota wiele,
2.WUJEK.1923Te są słowa, które mówił Mojżesz do wszego Izraela za Jordanem na pustyni polnéj, przeciw morza czerwonego, między Pharan, i Thophel, i Laban, i Haseroth, gdzie jest bardzo wiele złota,
3.GDAŃSKA.1881Teć są słowa, które mówił Mojżesz do wszystkiego Izraela przed Jordanem na puszczy, na równinie przeciw morzu czerwonemu, między Faran, i między Tofel, i Laban, i Haserot, i Dyzahab.
4.GDAŃSKA.2017Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela po tej stronie Jordanu na pustyni, na równinie, naprzeciw Morza Czerwonego, pomiędzy Faran, Tofel, Laban, Chaserot a Dizahab.
5.CYLKOWOto słowa, które wygłosił Mojżesz przed całym Israelem, po tej stronie Jardenu, na puszczy, w Arabie, naprzeciw Suf, między Paran i Tofel, i Laban, i Chacerot, i Dy-Zahab;
6.KRUSZYŃSKITe są słowa, z któremi zwrócił się Mojżesz do całego Izraela za Jordanem, na pustyni, w Araba, naprzeciwko Suf, pomiędzy Paran, Thofel, Laban, Haceroth i Di-Zahab.
7.MIESESTe są, oto! słowa, które Mojżesz rzekł do całego Izraela po [wschodniej] stronie Jordanu [Eberhajardēn]: w Pustyni, na Stepie [Ăraba], naprzeciw [Morza] Sitowego [Jam Sūf], między Paranem, a Tofelem, Labanem, Chăcērōtem i Dizahabem,
8.TYSIĄCL.WYD5Tymi słowami przemawiał Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni, w Arabie naprzeciw Suf, między Paran, Tofel, Laban, Chaserot i Di-Zahab.
9.BRYTYJKAOto słowa, które wypowiedział Mojżesz do całego Izraela za Jordanem, na pustyni, w Araba naprzeciw Suf, pomiędzy Paran, Tofel, Laban, Chaserot i Di-Zahab.
10.POZNAŃSKAOto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela na pustkowiu za Jordanem, w Araba naprzeciw Suf, pomiędzy Paran a Tofel, Laban, Chacerot i Di-Zahab.
11.WARSZ.PRASKAZnajdując się z drugiej strony Jordanu na Pustyni Arabskiej, naprzeciw Suf, pomiędzy Paran, Tofel, Laban, Chaserot i Di–Zahab, Mojżesz zaczął przemawiać do całego Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto słowa, które Mojżesz wygłosił przed całym Israelem, po tej stronie Jardenu, na puszczy, w Arabii, naprzeciw Suf, pomiędzy Paran, Tofel, Laban, Chacerot i Dy–Zahab;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela za Jordanem, na pustyni, w Araba, naprzeciw Suf, pomiędzy Paran a Tofel, Laban, Chaserot i Di-Zahab.