« 5Moj 1:9  1:10 5Moj 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPże nie mogę sam snieść was, bo Pan Bog wasz rozmnożył jest was i jeście dziś jako gwiazd wiele na niebie.
2.WUJEK.1923Nie mogę was sam znieść; bo Pan, Bóg wasz, rozmnożył was, a jest was dziś jako gwiazd niebieskich bardzo wiele.
3.GDAŃSKA.1881Pan, Bóg wasz, rozmnożył was, a otoście dziś jako gwiazdy niebieskie w mnóstwie swojem.
4.GDAŃSKA.2017PAN, wasz Bóg, rozmnożył was, a oto jesteście dziś tak liczni jak gwiazdy na niebie.
5.CYLKOWWiekuisty, Bóg wasz, rozmnożył was, a otoście dziś jako gwiazdy nieba w mnóstwie!
6.KRUSZYŃSKIJahwe, wasz Bóg, was rozmnoży i oto jesteście dzisiaj liczni, jak gwiazdy na niebie.
7.MIESESBóg wasz Wiekuisty rozmnożył was, a oto! wy jesteście dziś, jak gwiazdy na niebie pod względem mnogości.
8.TYSIĄCL.WYD5Pan, wasz Bóg, rozmnożył was: dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie.
9.BRYTYJKAPan, wasz Bóg, rozmnożył was, i oto dzisiaj jesteście liczni jak gwiazdy na niebie.
10.POZNAŃSKABóg wasz Jahwe rozmnożył was tak bardzo, że teraz swoją mnogością przypominacie gwiazdy na niebie!
11.WARSZ.PRASKAJahwe, wasz Bóg, rozmnożył was tak, że jesteście dziś liczni jak gwiazdy na niebie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, wasz Bóg, was rozmnożył i oto dzisiaj jesteście jak gwiazdy nieba w swym mnóstwie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN, wasz Bóg, rozmnożył was, tak że jesteście dziś liczni niczym gwiazdy na niebie.