« 5Moj 1:10  1:11 5Moj 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPan Bog otcow waszych, przyda k tej liczbie wiele tysiącow a pożegna wam, jako jest mowił.
2.WUJEK.1923(Pan, Bóg ojców waszych, niechaj przyczyni do téj liczby wiele tysięcy, a niech wam błogosławi, jako rzekł.)
3.GDAŃSKA.1881Pan, Bóg ojców waszych, niech rozmnoży was nad to, jakoście teraz, tysiąc kroć więcej; i niech was błogosławi, jako wam obiecał.
4.GDAŃSKA.2017Niech PAN, Bóg waszych ojców, rozmnoży was jeszcze tysiąckroć i błogosławi wam, tak jak wam obiecał.
5.CYLKOWWiekuisty, Bóg ojców waszych, niechaj rozmnoży was, ilu was jest, tysiąckrotnie, i niech błogosławi was, jako przyobiecał wam;
6.KRUSZYŃSKIJahwe, Bóg ojców waszych, pomnoży was nadto tysiąc razy, on wam pobłogosławi, jako wam przyobiecał.
7.MIESESBóg ojców waszych Wiekuisty niechaj On pomnoży was tysiąckrotnie i niech On błogosławi wam, – tak, jak On zapowiedział wam.
8.TYSIĄCL.WYD5A Pan, Bóg ojców naszych, niech was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży i błogosławi wam, jak to obiecał.
9.BRYTYJKANiech Pan, Bóg waszych ojców, pomnoży was tysiąckrotnie i niech wam błogosławi, jak wam powiedział.
10.POZNAŃSKABóg waszych ojców, Jahwe, uczyni was jeszcze po tysiąckroć liczniejszymi i będzie wam błogosławił, jak to wam zapowiedział.
11.WARSZ.PRASKANiechże Jahwe, Bóg ojców waszych, pomnoży po tysiąckroć jeszcze liczbę waszą i niech was darzy swoim błogosławieństwem, tak jak poprzysiągł.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY, Bóg waszych ojców, niech was rozmnoży ilu was jest – tysiąckrotnie, oraz niech błogosławi, jak wam obiecał.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOby PAN, Bóg waszych ojców, pomnożył was jeszcze tysiąckrotnie i oby błogosławił wam tak, jak wam to zapowiedział.