« 5Moj 1:12  1:13 5Moj 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwydajcie z was męże mądre i umiałe, i ktorych przebywanie jest doświadczone w pokoleniach waszych, ać je ustawię wam książęty.
2.WUJEK.1923Podajcie z was męże mądre i umiejętne, i których obcowanie byłoby doświadczone w pokoleniach waszych, że je postawię przełożonymi nad wami.
3.GDAŃSKA.1881Obierzcie z siebie męże mądre i umiejętne a doświadczone w pokoleniach waszych, a postanowię je przełożonymi nad wami.
4.GDAŃSKA.2017Wybierzcie spośród siebie mężczyzn mądrych, rozumnych i doświadczonych w waszych pokoleniach, a ja ustanowię ich waszymi przywódcami.
5.CYLKOWDostarczcie z pośród siebie mężów mądrych i roztropnych i znanych według pokoleń waszych, - a postanowię ich na czele waszém!
6.KRUSZYŃSKIWeście sobie z waszych pokoleń mężów mądrych, roztropnych i znanych, a uczynię ich przełożonymi nad wami".
7.MIESESDawajcież wy mężów mądrych, roztropnych i znanych – z pokoleń waszych, a ja ustanowię ich na czele waszem”.
8.TYSIĄCL.WYD5Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mężów rozumnych, mądrych i szanowanych, abym ich postawił wam na czele.
9.BRYTYJKAPostarajcie się o mądrych, roztropnych i doświadczonych mężów z waszych plemion, a ustanowię ich waszymi naczelnikami.
10.POZNAŃSKAWybierzcie sobie mężów mądrych, roztropnych i szanowanych w waszych pokoleniach, a ustanowię ich waszymi przywódcami.
11.WARSZ.PRASKAWybierzcie sobie spośród waszych pokoleń mężów roztropnych, mądrych i powszechnie znanych, a ja uczynię ich waszymi przywódcami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dostarczcie spośród siebie mądrych, roztropnych oraz znanych mężów, według waszych pokoleń, a ustanowię ich na waszym czele.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWybierzcie sobie dla waszych plemion ludzi mądrych, roztropnych i doświadczonych, a ja ustanowię ich waszymi naczelnikami.