« 5Moj 1:14  1:15 5Moj 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wziąłem z pokolenia wasze męże mądre i ślachetne, i ustawiłem je książęty, trybuny i setniki, pięćdzies❬iąt❭niki i dziesiątniki, ktorzyż to by nauczyli was wszemu,
2.WUJEK.1923I wziąłem z pokoleń waszych męże mądre i ślachetne, i czyniłem je książęty, tysiącznikami, i setnikami, i pięćdziesiątniki, i dziesiątniki, którzyby was uczyli każdéj rzeczy:
3.GDAŃSKA.1881I obrałem przedniejsze z pokoleń waszych, męże mądre, i doświadczone, i postanowiłem je przełożonymi nad wami: tysiączniki, i setniki, i pięćdziesiątniki, i dziesiątniki, i rządce w pokoleniach waszych.
4.GDAŃSKA.2017I wybrałem naczelników z waszych pokoleń, mężczyzn mądrych i doświadczonych, i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami: przełożonymi nad tysiącami, nad setkami, nad pięćdziesięcioma i nad dziesięcioma oraz urzędnikami dla waszych pokoleń.
5.CYLKOWI wziąłem ja przedniejszych z pokoleń waszych, mężów mądrych i znanych, i ustanowiłem ich naczelnikami waszymi, - tysiącznikami, i setnikami, i pięćdziesiętnikami, i dziesiętnikami, i nadzorcami podług pokoleń waszych.
6.KRUSZYŃSKIWziąłem tedy przełożonych pokoleń waszych, mężów mądrych i znanych i postawiłem ich na czele was, jako przełożonych nad tysiącami, przełożonych nad setkami, przełożonych nad pięćdziesiątkami i przełożonych nad dziesiątkami, jako dozorców dla pokoleń waszych.
7.MIESESPotem wziąłem najprzedniejszych z pokoleń waszych: mężów mądrych, znanych, i ustanowiłem ich naczelnikami nad wami: przywódcami tysięcy, przywódcami setek, przywódcami pięćdziesiątek i przywódcami dziesiątek, jak i nadzorcami – dla pokoleń [plemion] waszych.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wybrałem <spośród głów waszych pokoleń> mężów mądrych, szanowanych i dałem wam ich za waszych przewodników: naczelników nad tysiącami i naczelników nad setkami, naczelników nad pięćdziesięcioma i naczelników nad dziesięcioma jako zwierzchników nad waszymi pokoleniami.
9.BRYTYJKAWziąłem więc naczelników waszych plemion, mężów mądrych i doświadczonych, i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami, dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad setkami, dowódcami nad pięćdziesiątkami i dowódcami nad dziesiątkami, oraz nadzorcami dla waszych plemion.
10.POZNAŃSKAWziąłem więc najznamienitszych mężów z waszych pokoleń, mądrych i szanowanych i ustanowiłem ich waszymi przywódcami: tysiącznikami, setnikami, pięćdziesiątnikami i dziesiętnikami, nadzorcami dla waszych pokoleń.
11.WARSZ.PRASKAWtedy ja wziąłem przywódców waszych pokoleń, mężów roztropnych oraz powszechnie znanych, i uczyniłem ich waszymi przywódcami, stawiając ich na czele oddziałów złożonych z tysiąca, stu, pięćdziesięciu i dziesięciu ludzi oraz mianowałem ich także zwierzchnikami waszych pokoleń.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja wziąłem przedniejszych z waszych pokoleń, mężów mądrych i znanych, oraz ustanowiłem ich waszymi naczelnikami tysiącznikami, setnikami, pięćdziesiątnikami i dziesiętnikami, oraz nadzorcami według waszych pokoleń.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZebrałem więc naczelników waszych plemion, ludzi mądrych i doświadczonych, i ustanowiłem ich waszymi naczelnikami, wodzami tysięcy, wodzami setek, pięćdziesiątek, dowódcami dziesiątek i urzędnikami w obrębie waszych plemion.