« 5Moj 1:15  1:16 5Moj 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi przykazałem jim rzekąc: Słuchajcie jich a cso sprawiedliwego będzie, sędzicie, lecz mieszczanin jest on, lecz przychodzień,
2.WUJEK.1923I przykazałem im mówiąc: Słuchajcie ich, a co sprawiedliwa jest, sądźcie, choćby obywatel był on, chocia gość.
3.GDAŃSKA.1881I rozkazałem sędziom waszym na on czas, mówiąc: Wysłuchywajcie spraw między bracią waszą, i sądźcie sprawiedliwie między mężem i między bratem jego, i między przychodniem jego.
4.GDAŃSKA.2017I rozkazałem waszym sędziom w tym czasie: Wysłuchujcie spraw między waszymi braćmi i sądźcie sprawiedliwie pomiędzy każdym mężczyzną a jego bratem czy obcym.
5.CYLKOWI rozkazałem sędziom waszym podówczas, mówiąc: Wysłuchajcie między bracią waszą, i rozsądzajcie sprawiedliwie między człowiekiem a powinowatym jego, a cudzoziemcem przy nim.
6.KRUSZYŃSKIDałem też w owym czasie polecenie sędziom waszym, mówiąc: "Wysłuchajcie spraw wśród braci waszych i osądzajcie je sprawiedliwie pomiędzy każdym, w stosunku do brata jego i cudzoziemca przy nim się znajdującego.
7.MIESESW owym czasie przykazałem sędziom waszym, mówiąc: „Wysłuchiwać między bracią waszą! Rozsądzajcie sprawiedliwie między jednym, a pomiędzy bratem jego, jak i pomiędzy przybyszem [osiadłym] jego [=przy nim].
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy to rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też z przybyszem.
9.BRYTYJKAW tym czasie nakazałem waszym sędziom: Wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma ze swym współplemieńcem lub z obcym przybyszem.
10.POZNAŃSKAA waszym sędziom wydałem wówczas takie polecenie: Wysłuchajcie waszych braci i sprawiedliwie rozsądzajcie [spór] każdego, zarówno prowadzony z rodakiem, jak i z obcym.
11.WARSZ.PRASKARównocześnie wydałem taki oto nakaz waszym sędziom: Wsłuchujcie się dokładnie w narzekania waszych braci i sprawiedliwie rozsądzajcie spory, jakie będą się zdarzać między nimi samymi oraz między nimi a cudzoziemcami, którzy z nimi żyją.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wówczas rozkazałem też waszym sędziom, mówiąc: Wysłuchajcie wszystkiego pomiędzy waszymi braćmi i sprawiedliwie rozsądzajcie między człowiekiem a jego powinowatym, czy przy nim cudzoziemcem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie przykazałem także waszym sędziom: Wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie pomiędzy waszymi rodakami, a także pomiędzy nimi a obcokrajowcami.