« 5Moj 1:16  1:17 5Moj 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPniżadnemu rozdział nie będzie miedzy osobami sąsiednimi, takież małego jako wielikiego przesłyszcie ani przymiecie czyjejkoli osoby, bo sąd boży jest. A jestli cso niesnadne się wam uźrzy, wznieście ku mnie, a ja wysłucham was.
2.WUJEK.1923Różność żadna osób nie będzie, tak małego wysłuchacie jako i wielkiego, i nie będziecie mieć względu na osobę żadnego, ponieważ sąd Boży jest: jeźliby się wam zdało co trudnego, odnieście do mnie, a ja wysłucham.
3.GDAŃSKA.1881Nie miejcie względu na osoby przy sądzie; tak małego jako wielkiego wysłuchywajcie; nie bójcie się nikogo, albowiem sąd Boży jest; a jeźliby co przytrudniejszem było na was, odniesiecie do mnie, a ja tego przesłucham.
4.GDAŃSKA.2017Nie miejcie względu na osoby w sądzie; wysłuchujcie zarówno małego, jak i wielkiego. Nie bójcie się nikogo, ponieważ jest to sąd Boga. Jeśli sprawa będzie dla was zbyt trudna, przedstawcie ją mnie i ja jej wysłucham.
5.CYLKOWNie uwzględniajcie osób na sądzie; tak małego jako wielkiego wysłuchajcie; nie obawiajcie się nikogo, albowiem sąd od Boga jest; sprawę zaś, któraby za trudną była dla was, odnieście do mnie, a przesłucham ją.
6.KRUSZYŃSKINie będziecie stronniczymi w sądzie; wysłuchajcie małego, czy wielkiego, nie będziecie się lękać wobec ludzi, ponieważ ten sąd do Boga należy; a sprawę, która będzie dla was trudna, mnie przedstawicie, ja ją wysłucham".
7.MIESESNie uwzględniajcie nikogo w sądzie, – maluczkiego, jak możnego wysłuchajcie. Nie obawiajcie się człowieka, gdyż wyroki są u Boga. Sprawę, która będzie wam za trudną, przedłożycie mi, a ja wysłucham ją”.
8.TYSIĄCL.WYD5W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży. Gdyby wam sprawa wydawała się za trudna, mnie ją przedstawcie, abym ją wysłuchał.
9.BRYTYJKANie bądźcie stronniczy w sądzie, wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga; sprawy zaś, które będą dla was zbyt trudne, mnie przedkładajcie, a ja się nimi zajmę.
10.POZNAŃSKANie bądźcie stronniczy w wyrokowaniu! Wysłuchajcie tak ubogiego, jak i możnego. Nie lękajcie się nikogo, bo sąd należy do Boga. Jeśli jakaś sprawa będzie dla was zbyt trudna, skierujcie ją do mnie, a ja ją zbadam.
11.WARSZ.PRASKAW waszym rozstrzyganiu tych sporów będziecie się wystrzegali nawet pozorów stronniczości: będziecie wysłuchiwać tak samo cierpliwie maluczkich, jak i wielkich [tego świata], nie bojąc się nikogo, bo to sam Bóg będzie przez was wydawał wyroki. A jeśli przydarzy się wam jakaś sprawa zbyt trudna, zwróćcie się po jej rozstrzygnięcie do mnie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na sądzie nie miejcie względu dla osób; wysłuchujcie tak małego jak i wielkiego. Nie obawiajcie się nikogo, bowiem sąd jest od Boga. Zaś sprawę, która by była dla was za trudna odnieście do mnie, a ja ją wysłucham.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bądźcie stronniczy w sądzie. Z taką samą uwagą wysłuchujcie małych i wielkich - i przed nikim nie drżyjcie, ponieważ sąd to rzecz Boża. Sprawy dla was za trudne przedkładajcie natomiast mnie. Ja się nimi zajmę.