« 5Moj 1:17  1:18 5Moj 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przykazałem wszytko, coż uczynić macie.
2.WUJEK.1923I przykazałem wszystkie rzeczy, którebyście czynić mieli.
3.GDAŃSKA.1881I przykazałem wam na on czas wszystko, coście czynić mieli.
4.GDAŃSKA.2017I przykazałem wam w tamtym czasie wszystko, co macie czynić.
5.CYLKOWI tak nakazałem wam podówczas wszystko, co wam czynić należy.
6.KRUSZYŃSKIPoleciłem wam w owym czasie wszystkie sprawy, które macie wykonać.
7.MIESESTeż wam przykazałem w owym czasie wszystko, co winniście czynić.
8.TYSIĄCL.WYD5W owym czasie poleciłem wam wszystko, co macie czynić.
9.BRYTYJKANakazałem wam wtedy wszystko, co macie czynić.
10.POZNAŃSKAW owym czasie wydałem wam polecenie dotyczące wszystkiego, co wam należy czynić.
11.WARSZ.PRASKATakie to polecenia wydałem wam wtedy w sprawach, które powinniście czynić.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wówczas nakazałem wam wszystko, co wam należy uczynić.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto przekazałem wam w tamtym czasie wszystkie sprawy, które miały należeć do waszych obowiązków.