« 5Moj 1:18  1:19 5Moj 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA ruszywszy się z oreb, przeszlism przez puszczą okropną i prze[z]wieliką, ktorąście widzieli, po drodze gory Amorrejskiego, jakoż przykazał Pan Bog nasz wam. A gdyście przyszli do Kadesbarne,
2.WUJEK.1923A ruszywszy się od Horeb, przeszliśmy przez puszczą straszliwą i wielką, którąście widzieli, drogą góry Amorrejskiéj, jako nam był przykazał Pan, Bóg nasz. A gdyśmy przyszli do Kadesbarne,
3.GDAŃSKA.1881Potem ruszywszy się z Horeb przeszliśmy wszystkę onę pustynią wielką i straszną, którąście widzieli, idąc drogą ku górze Amorejskiej, jako nam był rozkazał Pan, Bóg nasz, i przyszliśmy aż do Kades Barne
4.GDAŃSKA.2017Potem wyruszyliśmy z Horebu i przeszliśmy przez całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze do góry Amorytów, jak nakazał nam PAN, nasz Bóg, i przyszliśmy aż do Kadesz-Barnea.
5.CYLKOWI wyruszyliśmy od Chorebu, i przeszliśmy całą ową pustynię wielką i straszną, którąście widzieli, po drodze ku górze Emorejskiej, - jako rozkazał nam Wiekuisty, Bóg nasz, - i doszliśmy do Kadesz-Barnea;
6.KRUSZYŃSKIA wyruszywszy z Horeb, szliśmy przez tą całą wielką i straszną pustynię, którążeście widzieli, trzymając się drogi ku górze Amorejczyka, jako nam rozkazał Jahwe, Bóg nasz, i przyszliśmy aż do Kadesz-Barnea.
7.MIESESPotem wyruszyliśmy z Chorebu, przeszliśmy całą tę Pustynię wielką, groźną, którą widzieliście na drodze do Góry Emorejskiej, jak przykazał nam Bóg nasz Wiekuisty, i przybyliśmy do Kadeszbarnei,
8.TYSIĄCL.WYD5Potem opuściliśmy Horeb i szliśmy przez całą tę pustynię wielką i straszną, którą widzieliście, w kierunku gór Amorytów, jak nam polecił Pan, nasz Bóg, i doszliśmy do Kadesz-Barnea.
9.BRYTYJKAPotem wyruszyliśmy od Horebu i przeszliśmy całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze do pogórza Amorejczyków, jak nam rozkazał Pan, nasz Bóg, i przyszliśmy do Kadesz-Barnea.
10.POZNAŃSKAWyruszywszy od Chorebu przeszliśmy całą tę pustynię, wielką i groźną, którą widzieliście w drodze ku wyżynie Amorytów, jak to nam nakazał Jahwe, nasz Bóg. Tak dotarliśmy do Kadesz-Barnea.
11.WARSZ.PRASKAPotem, wyruszywszy spod góry Horeb, przemierzyliśmy tę rozległą i straszną pustynię, którą tak dobrze poznaliście, skierowaliśmy się w stronę Gór Amoryckich, jak nam polecił Jahwe, wasz Bóg, i dotarliśmy do Kadesz–Barnea.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem jak rozkazał nam WIEKUISTY, nasz Bóg wyruszyliśmy od Chorebu i przeszliśmy całą ową wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze ku górze emorejskiej, i doszliśmy do Kadesz–Barnea.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem, zgodnie z poleceniem PANA, naszego Boga, wyruszyliśmy z Horebu i przemierzyliśmy całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście w drodze na pogórze Amorytów - aż dotarliśmy do Kadesz-Barnea.