« 5Moj 1:19  1:20 5Moj 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPrzekłem wam: Przyszliście ku gorze Amorrejskiego, ktorąż to Pan Bog wasz da wam.
2.WUJEK.1923Rzekłem wam: Przyszliście do góry Amorrejczyka, którego Pan, Bóg nasz, da nam.
3.GDAŃSKA.1881I rzekłem do was: Przyszliście aż do góry Amorejczyka, którego Pan, Bóg nasz, dawa nam.
4.GDAŃSKA.2017I powiedziałem do was: Przyszliście do góry Amorytów, którą daje nam PAN, nasz Bóg.
5.CYLKOWI rzekłem do was: Doszliście do góry Emorejskiej, którą Wiekuisty, Bóg nasz, oddaje nam;
6.KRUSZYŃSKIMówiłem wam: "Przyszliście do góry Amorejczyka, którą Jahwe, Bóg nasz nam dał.
7.MIESESja zaś rzekłem do was [tam]: „Przybyliście do Góry Emorejskiej, którą Bóg nasz Wiekuisty oddaje nam.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wam powiedziałem: Przyszliście aż do gór Amorytów, które nam daje Pan, nasz Bóg.
9.BRYTYJKAWtedy rzekłem do was: Przyszliście do pogórza Amorejczyków, które nam daje Pan, nasz Bóg.
10.POZNAŃSKAWtedy powiedziałem wam: - Dotarliście do wyżyny Amorytów, którą daje nam Bóg nasz, Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAI wtedy to wam powiedziałem: Przybyliście do Gór Amoryckich, które nam daje Jahwe, nasz Bóg.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc do was powiedziałem: Doszliście do emorejskiej góry, którą nam oddaje WIEKUISTY, nasz Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTam powiedziałem do was: Dotarliście na pogórze Amorytów, na obszar, który daje nam PAN, nasz Bóg.