« 5Moj 1:20  1:21 5Moj 1:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSpatrzy ziemię, ktorą to Pan Bog twoj da tobie, wnidzi a odzierży ją, jako Pan Bog nasz mowił jest otcom twym. Nie raczcie się strachować ani czego bać.
2.WUJEK.1923Oglądaj ziemię, którą Pan, Bóg twój, dał tobie: wstępuj a posiadaj ją, jako mówił Pan, Bóg nasz, ojcom twoim: nie bój się i najmniéj się nie lękaj.
3.GDAŃSKA.1881Oto, podawa Pan, Bóg twój, tobie tę ziemię; idźże, a posiądź ją, jakoć powiedział Pan, Bóg ojców twoich, nie bój się ani się lękaj.
4.GDAŃSKA.2017Oto PAN, twój Bóg, położył przed tobą tę ziemię. Idź i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział PAN, Bóg twoich ojców; nie bój się i nie lękaj się.
5.CYLKOWPatrz, podaje Wiekuisty, Bóg twój przed tobą tę ziemię: wnijdźże, a zdobądź, jako zapowiedział ci Wiekuisty, Bóg ojców twoich; nie obawiaj się, ani się lękaj!
6.KRUSZYŃSKIPatrz, Jahwe, twój Bóg, kładzie ten kraj przed tobą; wejdź, obejmuj w posiadanie, jako powiedział ci Jahwe, Bóg ojców twoich; nie bój się, ani się nie trwóż".
7.MIESES„Patrz! Bóg twój Wiekuisty oddał przed tobą Kraj, wyjdź i nabądź [na dziedziczną własność], jak Bóg [pra]ojców twoich Wiekuisty zapowiedział tobie, nie bój się i nie trwóż”,
8.TYSIĄCL.WYD5Patrz! Pan, twój Bóg, wydał tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się, nie trać ducha!
9.BRYTYJKAOto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców! Nie bój się i nie lękaj się!
10.POZNAŃSKAPatrz [Izraelu]! Twój Bóg Jahwe wydaje ci ten kraj! Idź, bierz [go] w posiadanie, jak ci to powiedział Jahwe, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się i nie upadaj na duchu!
11.WARSZ.PRASKAPopatrzcie tedy: Oto Jahwe, wasz Bóg, wam zostawia ten kraj. Idźcie i bierzcie go w posiadanie, jak to wam już polecił Jahwe, Bóg twoich ojców. Nie bójcie się, nie lękajcie się niczego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Patrz, WIEKUISTY, twój Bóg, oddaje ci tą ziemię przed tobą; wejdź i zdobądź, jak zapowiedział ci Bóg twoich ojców, WIEKUISTY; nie obawiaj się, ani się nie lękaj.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSpójrzcie! PAN, wasz Bóg, położył przed wami tę ziemię. Wkroczcie do niej, bierzcie ją w posiadanie, tak jak polecił wam PAN, Bóg waszych ojców! Nie bójcie się, niech wam nie zabraknie odwagi!