« 5Moj 1:21  1:22 5Moj 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przystąpiliście ku mnie wszytcy a rzekliście: Wyślem męże, ktorzyż oglądają ziemię i wskażą, ktorą drogą moglibychom wnić i prze z ktora miasta jić.
2.WUJEK.1923I przystąpiliście do mnie wszyscy, i rzekliście: Poślijmy męże, którzyby oglądali ziemię, i oznajmili, którąbyśmy się drogą puścić mieli, i do których miast się udać.
3.GDAŃSKA.1881I przyszliście do mnie wszyscy, a mówiliście: Poślijmy męże przed sobą, którzy by nam przeszpiegowali ziemię, i dali nam pewną sprawę, którą byśmy drogą do niej wnijść mieli, i miasta, do których byśmy weszli.
4.GDAŃSKA.2017I przyszliście do mnie wszyscy, i tak powiedzieliście: Wyślijmy mężczyzn przed sobą, aby wyszpiegowali nam tę ziemię i zdali nam sprawę o drodze, którą mamy iść, i o miastach, do których mamy wejść.
5.CYLKOWTedyście przystąpili do mnie wszyscy, a rzekli: "Wyszlijmy ludzi przed sobą, aby zbadali nam tę ziemię, i zdali nam sprawę o drodze, po której wnijść mamy, i o miastach, do których wejdziemy!"
6.KRUSZYŃSKIWyście wszyscy zbliżyli się do mnie i rzekli: "Wyślemy przed nami ludzi, a wybadają nam kraj i złożą nam wiadomość o drodze, którą będziemy szli, tudzież o miastach, do których wejdziemy".
7.MIESES[wówczas] przystąpiliście wy do mnie wszyscy i rzekliście: „Wyślem mężów przede nami, ażeby nam zbadali Kraj i zdawali sprawę nam o drodze, po której będziem wychodzili, i o miastach, do których my wnijdziemy”.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście: Wyślijmy mężów przed sobą celem zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść, oraz miast, do których mamy wkroczyć.
9.BRYTYJKAWtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście: Wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść, i o miastach, do których mamy wejść.
10.POZNAŃSKAWówczas wy wszyscy przystąpiliście do mnie, mówiąc: "Wyślijmy przed sobą ludzi, aby zbadali dla nas ten kraj i wskazali nam drogę, którą winniśmy się posuwać, i miasta, do których mamy wejść".
11.WARSZ.PRASKAWówczas przyszliście wszyscy do mnie i powiedzieliście tak: Wyślijmy najpierw naszych ludzi na zwiad do tego kraju. Niech zobaczą, jaką drogą powinniśmy pójść, i niech nam opowiedzą wszystko o miastach, do których mamy się udać.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy wszyscy podeszli do mnie i powiedzieli: Wyślijmy przed sobą ludzi, aby nam zbadali tą ziemię i zdali nam sprawę o drodze po której mamy wejść oraz o miastach do których wejdziemy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy podeszliście do mnie - całym ludem - i powiedzieliście: Poślijmy przed sobą zwiadowców. Niech zbadają tę ziemię i niech nam doniosą, którą drogą mamy tam wkroczyć i jak wyglądają miasta, do których mamy wejść.