« 5Moj 1:24  1:25 5Moj 1:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wziąwszy owocow ziemie tej, aby ukazali opwitość, i przynieśli k nam, i powiedzieli: „Dobra jest ziemia, ktorąż to Pan Bog nasz da nam”.
2.WUJEK.1923Nabrawszy owoców jéj, aby okazali żyzność, przynieśli do nas, i rzekli: Dobra jest ziemia, którą Pan, i Bóg nasz, da nam.
3.GDAŃSKA.1881Nabrali też z sobą owocu onej ziemi, i przynieśli do nas, i dali nam o tem sprawę, a powiedzieli: Dobra jest ziemia, którą nam dawa Pan, Bóg nasz.
4.GDAŃSKA.2017Zabrali też ze sobą owoc tej ziemi i przynieśli do nas, i zdając nam o tym sprawę, powiedzieli: Ziemia, którą daje nam PAN, nasz Bóg, jest dobra.
5.CYLKOWNabrali téż ze sobą owoców owej ziemi, i zdali nam sprawę, i rzekli: "Dobrą ziemia, którą Wiekuisty Bóg nasz daje nam."
6.KRUSZYŃSKIWzięli w swoje ręce z owocu tej ziemi, przynieśli nam i złożyli nam sprawozdanie, mówiąc: "Piękna jest ta ziemia, którą Jahwe, Bóg nasz, dał nam".
7.MIESESPotem zabrali z sobą z owoców Kraju i znieśli je do nas, zdali sprawę nam i rzekli: „Dobrym jest Kraj, który Bóg nasz Wiekuisty daje nam.
8.TYSIĄCL.WYD5Wzięli w ręce trochę z owocu tej ziemi, przynieśli wam i takie złożyli sprawozdanie: Kraj, który nam daje Pan, nasz Bóg, jest dobry.
9.BRYTYJKAZabrali też z sobą nieco z owoców tej ziemi i przynieśli do nas, a zdając nam sprawę mówili: Dobra to ziemia, którą Pan, nasz Bóg, nam daje.
10.POZNAŃSKAWzięli też z sobą trochę owoców tej ziemi, przynieśli [je] do nas, a zdając nam sprawę, rzekli: "Urodzajna jest ta ziemia, którą daje nam Jahwe, nasz Bóg".
11.WARSZ.PRASKAWłasnymi rękami uzbierali nieco plonów tej ziemi i nam je przynieśli. Złożyli nam takie sprawozdanie: Kraj, który daje nam Jahwe, nasz Bóg, jest piękny.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nabrali ze sobą owoców tej ziemi oraz zdali nam sprawę, mówiąc: Dobrą jest ta ziemia, którą daje nam WIEKUISTY, nasz Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzynieśli nam stamtąd nieco owoców, a opowiadając o ziemi, stwierdzili: Ziemia, którą daje nam PAN, nasz Bóg, jest rzeczywiście dobrą ziemią.