« 5Moj 1:25  1:26 5Moj 1:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nie chcieliście wnić, ale nie wierzyliście k rzeczy Pana Boga naszego,
2.WUJEK.1923I nie chcieliście wstąpić: ale niewierni na mowę Pana, Boga naszego,
3.GDAŃSKA.1881Aleście nie chcieli iść: leczeście byli odpornymi słowu Pana, Boga waszego.
4.GDAŃSKA.2017Lecz nie chcieliście iść i buntowaliście się przeciw nakazowi PANA, swojego Boga.
5.CYLKOWWszakże nie chcieliście wnijść, a sprzeciwiliście się słowu Wiekuistego, Boga waszego;
6.KRUSZYŃSKILecz nie chcieliście wejść i zbuntowaliście się przeciwko Jahwe, Bogu waszemu.
7.MIESESAtoli wzbranialiście się wyjść i byliście krnąbrni wobec rozkazu Boga waszego Wiekuistego:
8.TYSIĄCL.WYD5Lecz nie chcieliście iść i wzgardziliście nakazem Pana, waszego Boga.
9.BRYTYJKALecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana, waszego Boga,
10.POZNAŃSKALecz wy nie chcieliście pójść, sprzeciwiając się rozkazowi Jahwe, waszego Boga.
11.WARSZ.PRASKAWy jednak nie chcieliście ruszyć w drogę. Odrzuciliście polecenie Jahwe, waszego Boga.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak nie chcieliście wejść zatem sprzeciwiliście się słowu WIEKUISTEGO, waszego Boga.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA jednak nie chcieliście tam wejść. Sprzeciwiliście się poleceniu PANA, waszego Boga.