« 5Moj 1:26  1:27 5Moj 1:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPszemraliście w staniech waszych i rzekliste: „Nienawidzi nas Bog, a przeto wywiodł nas z ziemie ejipskiej, aby nas dał w ręce Amorrejskiego i iżby zgładził nas.
2.WUJEK.1923Szemraliście w namieciech waszych, i rzekliście: Nienawidzi nas Pan, i przeto wywiódł nas z ziemie Egipskiéj, aby nas wydał w ręce Amorrejczyka i wytracił.
3.GDAŃSKA.1881I szemraliście w namieciech waszych, mówiąc: Iż nas Pan miał w nienawiści, wywiódł nas z ziemi Egipskiej, aby nas podał w ręce Amorejczyka, i wygubił nas.
4.GDAŃSKA.2017I szemraliście w swoich namiotach, mówiąc: Z nienawiści do nas PAN wyprowadził nas z ziemi Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorytów na naszą zgubę.
5.CYLKOWI szemraliście w namiotach waszych, mówiąc: "Z nienawiści ku nam wywiódł nas Wiekuisty z ziemi Micraim, aby nas podać w ręce Emorejczyka, aby nas wytępić.
6.KRUSZYŃSKISzemraliście 'w waszych namiotach i mówiliście: "Znienawidził nas Jahwe, gdy nas wyprowadził z ziemi egipskiej, aby nas wydać w ręce Amorejczyka i zniszczyć nas.
7.MIESESsierdziliście się w namiotach waszych i mówiliście: „Gwoli nienawiści Wiekuistego do nas wywiódł On nas z Kraju Egipskiego, ażeby oddać nas w ręce Emorejczyka, ażeby nas wytępić.
8.TYSIĄCL.WYD5Szemraliście w namiotach, mówiąc: Z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z ziemi egipskiej, by wydać nas w ręce Amorytów na zagładę.
9.BRYTYJKAI szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc: Z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę.
10.POZNAŃSKABo szemraliście w swych namiotach, mówiąc: "Jahwe nas znienawidził i wywiódł nas z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorytów, by nas wygubić.
11.WARSZ.PRASKAZaczęliście szemrać w waszych namiotach, mówiąc: Jahwe wyprowadził nas z Egiptu dlatego, że nas nienawidzi. Teraz chce nas wydać w ręce Amorytów, żeby nas zupełnie wygubić.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szemraliście w waszych namiotach, mówiąc: Z nienawiści do nas WIEKUISTY wyprowadził nas z ziemi Micraim, by nas oddać w ręce Emorejczyka, i nas wytępić.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSzemraliście w swoich namiotach: To z nienawiści do nas PAN wyprowadził nas z Egiptu. On chce nas wydać w ręce Amorytów - na naszą zgubę!