« 5Moj 1:2  1:3 5Moj 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPCzterdziesiątego lata w jenemnaście miesiącu pirwego dnia miesiąca mowił jest Mojżesz k synom israelskim wszytko, coż przykazał jemu Pan, aby jim powiedział,
2.WUJEK.1923Czterdziestego roku, jedenastego miesiąca, pierwszego dnia miesiąca mówił Mojżesz do synów Izraelowych wszystko, co mu był przykazał Pan, aby im powiedział:
3.GDAŃSKA.1881I stało się czterdziestego roku, jedenastego miesiąca, pierwszego dnia tegoż miesiąca, że opowiedział Mojżesz synom Izraelskim to wszystko, co mu był rozkazał Pan do nich.
4.GDAŃSKA.2017W czterdziestym roku, jedenastego miesiąca, pierwszego dnia tego miesiąca, Mojżesz powiedział synom Izraela to wszystko, co PAN mu dla nich rozkazał.
5.CYLKOWI stało się czterdziestego roku, jedenastego miesiąca, pierwszego dnia tegoż miesiąca, przemówił wtedy Mojżesz do synów Israela o wszystkiém, co mu poruczył Wiekuisty względem nich;
6.KRUSZYŃSKIW roku czterdziestym, w miesiącu jedenastym, dnia pierwszego tegoż miesiąca, przemówił Mojżesz do synów Izraelowych, zgodnie z tem wszystkiem, co mu Bóg dla nich polecił,
7.MIESESW czterdziestym roku w jedenastym miesiącu, pierwszego dnia miesiąca tego działo się, [iż] Mojżesz rzekł do Synów Izraela zgodnie z wszystkiem, co Wiekuisty przykazał jemu dla nich; –
8.TYSIĄCL.WYD5W czterdziestym roku, jedenastym miesiącu, w pierwszym dniu miesiąca Mojżesz powiedział Izraelitom wszystko, co mu Pan dla nich zlecił.
9.BRYTYJKAW czterdziestym roku, pierwszego dnia jedenastego miesiąca Mojżesz powiedział synom izraelskim wszystko, co mu Pan dla nich nakazał,
10.POZNAŃSKAW pierwszym dniu jedenastego miesiąca, w czterdziestym roku [wędrówki] opowiedział Mojżesz synom Izraela o tym wszystkim, co mu zlecił Jahwe względem nich.
11.WARSZ.PRASKAByło to pierwszego dnia jedenastego miesiąca roku czterdziestego, kiedy Mojżesz zaczął mówić synom Izraela o tym wszystkim, co Jahwe kazał mu powiedzieć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czterdziestego roku, w jedenastym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca stało się, że Mojżesz przemówił do synów Israela o wszystkim, co mu powierzył względem nich WIEKUISTY;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITa w czterdziestym roku, w jedenastym miesiącu i w pierwszym dniu tego miesiąca, Mojżesz przemówił do Izraelitów i przekazał im to, co w związku z nimi powiedział mu PAN.