« 5Moj 1:30  1:31 5Moj 1:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI na puszczy, toście sami widzieli, niosł ciebie Pan Bog twoj, jako człowiek obykł nosić syna swego małego, po wszytkiej drodze, po ktoreście chodzili, aż dojądście nie przyszli na to to mieśce.
2.WUJEK.1923I na puszczy (sameś widział) nosił cię Pan, Bóg twój, jako zwykł nosić człowiek maluczkiego syna swego, po wszystkiéj drodze, którąście chodzili, a żeście przyszli na to miejsce.
3.GDAŃSKA.1881Także i na puszczy, gdzieś widział, jako cię nosił Pan, Bóg twój, jako nosi ojciec syna swego, w onej wszystkiej drodze, którąście szli, ażeście przyszli na to miejsce.
4.GDAŃSKA.2017I na pustyni, gdzie widziałeś, jak PAN, twój Bóg, nosił cię tak, jak ojciec nosi swego syna, przez całą drogę, którą szliście, aż przybyliście na to miejsce.
5.CYLKOWI na pustyni gdzie widziałeś, że cię nosił Wiekuisty, Bóg twój, jako nosi człowiek syna swojego, - na całej drodze, którąście przeszli, ażeście przybyli na to miejsce;
6.KRUSZYŃSKIi na pustyni, jak niósł cię Jahwe, Bóg twój, jako człowiek niesie syna swego, przez całą drogę, którążeście postępowali, dopókiście nie przybyli aż na to miejsce".
7.MIESESrównież na Pustyni, jak widziałeś [sam], iż cię Bóg twój Wiekuisty nosił, jak kto nosi syna swego, – na całej drodze, którą kroczyliście, ażeście przybyli do miejscowości [oto!] tej.
8.TYSIĄCL.WYD5Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście, aż dotarliście do tego miejsca.
9.BRYTYJKAA także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan, twój Bóg, nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca.
10.POZNAŃSKAi na pustyni. Tam widziałeś, jak twój Bóg Jahwe nosił cię, podobnie jak ojciec nosi swego syna, na całej tej drodze, którą przeszliście, aż przybyliście na to miejsce.
11.WARSZ.PRASKAa potem na pustyni. Widzieliście, jak Jahwe, wasz Bóg, niósł was niczym ojciec własne dziecko przez cały czas waszej wędrówki, dopóki nie dotarliście na to miejsce.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także na pustyni, gdzie widziałeś, że WIEKUISTY, twój Bóg cię nosił, tak jak człowiek nosi swojego syna. Nosił was na całej drodze, którą przeszliście, aż przybyliście na to miejsce.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZatroszczy się też o was tak, jak na pustyni, gdzie - jak widzieliście - PAN, wasz Bóg, nosił was niczym ojciec nosi swego syna, i to przez całą drogę, którą odbyliście, aż do przybycia na to miejsce.