« 5Moj 1:32  1:33 5Moj 1:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjenże was przechodził na drodze i zastawiał jest mieśce, na niemżeście stany rozbijali, w nocy ukazował wam drogę ogniem, a wie dnie słupem obłokowym.
2.WUJEK.1923Który szedł przed wami w drodze, i wymierzał miejsce, gdziebyście namioty rozbijać mieli, w nocy ukazując wam drogę przez ogień, a we dnie przez słup obłokowy.
3.GDAŃSKA.1881Który chodził przed wami w drodze, przepatrując wam miejsce do stanowienia obozu, w nocy w ogniu, aby wam ukazał drogę którą byście iść mieli, we dnie zaś w obłoku.
4.GDAŃSKA.2017Który szedł przed wami w drodze, wypatrując dla was miejsca do rozbicia obozu, nocą w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą macie iść, we dnie zaś w obłoku.
5.CYLKOWKtóry idzie przed wami po drodze, by wypatrzyć wam miejsce obozowania: w ogniu - nocą, aby wskazywać wam drogę, którą iść macie, - a w obłoku dniem!
6.KRUSZYŃSKIktóry szedł przed wami drogą, aby wam wyszukać miejsce na obozowanie, w nocy w ogniu, abyście widzieli drogę, którą iść macie, a w dzień w obłoku.
7.MIESESKtóry kroczy przede wami po drodze, ażeby wypatrzyć dla was miejsce, w którembyście rozkładali się obozem: w ogniu nocą, ażeby wam wskazywać drogę, po której wy będziecie kroczyć, zaś w obłoku – za dnia”.
8.TYSIĄCL.WYD5idącemu przed wami w drodze, by wam szukać miejsca pod obóz - nocą w ogniu, by wam oświetlać drogę, a za dnia w obłoku.
9.BRYTYJKAKtóry szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz, w nocy w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą iść macie, a za dnia w obłoku.
10.POZNAŃSKAktóry kroczy przed wami drogą, by wam wypatrywać miejsce na obóz: w nocy [kroczy on] w ogniu, by wskazywać wam drogę, którą macie się posuwać, a za dnia - w obłoku.
11.WARSZ.PRASKAktóry szedł przed wami drogą, szukając dla was miejsc na obozowiska; był dla was nocą słupem ognia oświetlającym drogą, którą mieliście kroczyć, a za dnia – osłaniającym od słońca obłokiem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który w drodze idzie przed wami, by wypatrzyć wam miejsce obozowania, nocą w ogniu, i by wskazywać wam drogę, którą macie iść, w dzień w obłoku.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTemu, który szedł przed wami, aby wyszukać wam miejsce na postój, szedł nocą w ogniu, aby wskazać wam właściwą drogę, a za dnia był przy was w obłoku.