« 5Moj 1:33  1:34 5Moj 1:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż usłyszał Pan głos rzeczy waszych, rozgniewaw się przysiągł jest i rzekł:
2.WUJEK.1923A gdy usłyszał Pan głos mów waszych, rozgniewany przysiągł i rzekł:
3.GDAŃSKA.1881I usłyszał Pan głos słów waszych, a rozgniewał się bardzo, i przysiągł, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017A PAN usłyszał głos waszych słów i bardzo się rozgniewał, i przysiągł tymi słowy:
5.CYLKOWI usłyszał Wiekuisty głos mów waszych, i rozgniewał się, i zaprzysiągł, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKIUsłyszał Pan głos. słów waszych, zagniewał się i poprzysiągł, mówiąc:
7.MIESESWiekuisty słyszał brzmienie waszych słów, zaczem On rozgniewał się i przysiągł, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy usłyszał Pan głos mów waszych, rozgniewał się i przysiągł, mówiąc:
9.BRYTYJKAA gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł:
10.POZNAŃSKALecz usłyszał Jahwe głos waszych wypowiedzi i w porywie gniewu poprzysiągł:
11.WARSZ.PRASKAI usłyszał Jahwe głos waszego szemrania, i zapłonąwszy gniewem, powiedział:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY usłyszał głos waszych słów, rozgniewał się oraz zaprzysiągł, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy PAN usłyszał to wasze narzekanie, rozgniewał się i przysiągł: