« 5Moj 1:34  1:35 5Moj 1:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Nie uźrzy żadny z ludu porodzenia tego to psotnego ziemie dobrej, ktorą pod przysięgą był zaślubił otcom waszym dać,
2.WUJEK.1923Nie ogląda żaden z ludzi tego narodu niecnotliwego ziemie dobréj, którąmem pod przysięgą obiecał ojcom waszym:
3.GDAŃSKA.1881Zaiste żaden z ludu tego narodu złego, nie ogląda onej ziemi dobrej, którąm przysiągł dać ojcom waszym;
4.GDAŃSKA.2017Żaden człowiek z tego złego pokolenia nie zobaczy tej dobrej ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom;
5.CYLKOW"Zaprawdę, nie ujrzy nikt z ludzi tych, z tego rodu niegodziwego, ziemi pięknej, którąm zaprzysiągł oddać ojcom waszym,
6.KRUSZYŃSKI"Żaden z ludzi tego pokolenia złego nie ujrzy tego pięknego kraju, który przysiągłem dać ojcom waszym,
7.MIESES„[Przysięgam,] iż nie ujrzy żaden z mężów tych, [z] złego pokolenia tego, – pięknego Kraju, który poprzysiągłem dać [pra]ojcom waszym, –
8.TYSIĄCL.WYD5Ani jeden człowiek z tego przewrotnego pokolenia nie ujrzy pięknej krainy, którą poprzysiągłem dać przodkom waszym,
9.BRYTYJKANikt z tych mężów, z tego złego pokolenia nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom
10.POZNAŃSKAŻaden z tych mężów, z tego złego pokolenia, nie ujrzy tej pięknej ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym ojcom.
11.WARSZ.PRASKANikt z tego przewrotnego pokolenia nie zobaczy pięknej krainy, którą przyrzekłem jeszcze ojcom waszym.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, nikt z tych ludzi, z tego niegodziwego rodu, nie ujrzy tej pięknej ziemi, którą przysiągłem oddać waszym ojcom.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt z tych ludzi, z tego niegodziwego pokolenia, na pewno nie zobaczy tej dobrej ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom.