« 5Moj 1:35  1:36 5Moj 1:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPkromie Kalefa syna Jefone, bo ten uźrzy ją a dam jemu ziemię, ktorąż jest schodził, i synom jego, bo jest naśladował Pana”.
2.WUJEK.1923Oprócz Kaleb, syna Jephone; ten bowiem ją ogląda, i jemu dam ziemię, którą deptał, i synom jego, ponieważ naśladował Pana.
3.GDAŃSKA.1881Oprócz Kaleba, syna Jefunowego, ten ją ogląda, i temu dam ziemię, którą deptał, i synom jego, przeto że cale szedł za Panem.
4.GDAŃSKA.2017Oprócz Kaleba, syna Jefunnego; on ją zobaczy i jemu dam ziemię, którą stąpał, a także jego synom, gdyż chodził całkowicie za PANEM.
5.CYLKOWTylko Kaleb, syn Jefunny: on ją zobaczy, i jemu dam ziemię, po której przechodził, i synom jego, - za to, że szedł zupełnie za Wiekuistym."
6.KRUSZYŃSKIz wyjątkiem Kaleba; syna Jefune; on ujrzy go, jemu i synom jego dam ten kraj, do którego idą, ponieważ on wiernie szedł za Panem".
7.MIESESza wyjątkiem Kaleba [Kalēb], syna Jefunny [Jěfunne]: on go będzie widział i jemu oddam Kraj, po którym kroczył, oraz Synom jego, gwoli temu, że wypełniał [rozkazy Moje, postępując] za Mną”.
8.TYSIĄCL.WYD5z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego. On ją zobaczy. Jemu i jego synom dam ten kraj, po którym chodził, gdyż on okazał pełne posłuszeństwo Panu.
9.BRYTYJKAOprócz Kaleba, syna Jefunnego. On jeden ujrzy ją i jemu oraz jego synom dam tę ziemię, po której chodził, dlatego że stale trzymał się Pana.
10.POZNAŃSKAZobaczy ją jedynie Kaleb, syn Jefunnego; jemu więc i jego synom dam ziemię, po której stąpał, ponieważ był posłuszny Jahwe".
11.WARSZ.PRASKATylko Kaleb, syn Jefunnego, ujrzy ten kraj, który dam jemu i jego potomkom, kraj, po którym stąpały jego stopy, bo on jeden był wierny nakazom Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko Kaleb, syn Jefuny on ją zobaczy; jemu i jego synom dam ziemię po której się przechadzał, za to, że w pełni szedł za WIEKUISTYM.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWyjątkiem będzie Kaleb, syn Jefunego. On ją zobaczy i jemu dam tę ziemię, którą przeszedł. Dam ją też jego synom, dlatego że bez reszty trwał przy swoim PANU.