« 5Moj 1:36  1:37 5Moj 1:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nie dziwne rozgniewanie [me] na lud, gdyż jest i na mię się rozgniewał prze was Pan rzekąc: „Ani ty wnidziesz tam,
2.WUJEK.1923A nie ma iść w podziwienie rozgniewanie na lud, gdyż i na mię rozgniewany Pan dla was rzekł: Ani ty nie wnidziesz tam:
3.GDAŃSKA.1881Także i na mię rozgniewał się Pan dla was, mówiąc: I ty tam nie wnijdziesz.
4.GDAŃSKA.2017Także na mnie rozgniewał się PAN z waszego powodu, mówiąc: Ty również tam nie wejdziesz.
5.CYLKOWI na mnie rozgniewał się Wiekuisty z przyczyny waszej, mówiąc: "I ty nie wejdziesz tam;
6.KRUSZYŃSKIZ powodu wąs również na mnie zagniewał się Bóg, oświadczając: "Również ty tam nie wejdziesz.
7.MIESESLecz też i na mnie rozgniewał się Wiekuisty z powodu was, mówiąc: „Też i ty nie wnijdziesz tam!
8.TYSIĄCL.WYD5Przez was i na mnie rozgniewał się Pan, mówiąc: I ty tam nie wejdziesz.
9.BRYTYJKATakże na mnie rozgniewał się Pan z powodu was, mówiąc: Ty również tam nie wejdziesz!
10.POZNAŃSKAAle i na mnie rozgniewał się Jahwe z powodu was, mówiąc: - Także i ty nie wejdziesz tam.
11.WARSZ.PRASKAZ waszego powodu Jahwe rozgniewał się także na mnie i powiedział: Ty też tam nie wejdziesz.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także na mnie, z waszej przyczyny rozgniewał się WIEKUISTY, mówiąc: I ty tam nie wejdziesz.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZ waszego powodu PAN rozgniewał się także na mnie. Ty również tam nie wejdziesz! - rozstrzygnął. -