« 5Moj 1:37  1:38 5Moj 1:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale Jozue syn Nunow, sługa twoj, ten wnidzie za cię. Tego upominaj i ućwirdzi a ać on ziemię losem rozdzieli Israelowi.
2.WUJEK.1923Ale Jozue, syn Nun, sługa twój, ten wnidzie za cię: tego upominaj i posilaj, a on losem podzieli ziemię Izraelowi.
3.GDAŃSKA.1881Jozue, syn Nunów, któryć służy, ten tam wnijdzie, tegoż utwierdzaj; bo ją on w dziedzictwo poda Izraelowi.
4.GDAŃSKA.2017Jozue, syn Nuna, który ci służy, on tam wejdzie. Umacniaj go, gdyż on ją poda w dziedzictwo Izraelowi.
5.CYLKOWJehoszua, syn Nuna, który stoi przed tobą, on wejdzie tam; jego utwierdzaj, gdyż on ją odda w posiadanie Israelowi;
6.KRUSZYŃSKIJozue, syn Nuna, sługa twój, on wejdzie; umocnij go, bo to on wprowadzi Izraela na dziedzictwo.
7.MIESESJozue [Jěhoszūa], syn Nūna, który stoi [,usługując] przede tobą, on wnijdzie tam, jego [więc] utwierdzaj, gdyż on rozdzieli go [=Kraj], jako dziedzictwo, Izraelowi.
8.TYSIĄCL.WYD5Jozue, syn Nuna, który ci służy, on tam wejdzie. Jemu dodaj odwagi, gdyż on wprowadzi Izraela w posiadanie [tej ziemi].
9.BRYTYJKAWejdzie tam natomiast Jozue, syn Nuna, który ci pomaga. Jego natchnij odwagą, gdyż on odda ją w posiadanie Izraelowi.
10.POZNAŃSKAWejdzie tam twój sługa Jozue, syn Nuna. Umacniaj go, bo on to wprowadzi Izraela w posiadanie tej ziemi.
11.WARSZ.PRASKALecz wejdzie tam sługa twój Jozue, syn Nuna. Umacniaj go na duchu, bo to on wprowadzi Izrael do tego kraju i da mu go na własność.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus, syn Nuna, który stoi przed tobą on tam wejdzie; jego utwierdzaj, gdyż on ją odda w posiadanie Israelowi.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWejdzie tam Jozue, syn Nuna, który tak wiernie ci służy. Jego wzmocnij, gdyż to on przekaże ziemię na własność Izraelowi.