« 5Moj 1:38  1:39 5Moj 1:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPMalutcy waszy, o nichżeście rzekli, że jęci byliby wiedzeni, i synowie, ktorzyż dziś dobrzy i źli nie wiedzący dalekości, oni wnidą a jim dam ziemię i będą ją dzierżeć.
2.WUJEK.1923Dziatki wasze, o którycheście powiadali, że je zabiorą w niewolą, synowie, którzy dziś między złem a dobrem nie znają różności, ci wnidą: i onym dam ziemię, a posiędą ją.
3.GDAŃSKA.1881Dziatki też wasze, o którycheście mówili, że będą podane na łup, także synowi wasi, którzy dziś nie wiedzą dobrego ani złego, ci tam wnijdą i onym ją dam, a oni ją dziedzicznie posiędą;
4.GDAŃSKA.2017Także wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy w tym dniu nie odróżniali dobra od zła, oni tam wejdą i im ją oddam, a oni ją wezmą w posiadanie;
5.CYLKOWDzieci zaś wasze, o którycheście mówili, że łupem zostaną, - i synowie wasi, którzy jeszcze nie poznali dzisiaj, co dobre, a co złe, - oni to wnijdą tam, i im ją oddam, i oni ją posiędą;
6.KRUSZYŃSKII wasze dzieci małe, o których mówiliście: łupem się staną! i synowie wasi, którzy nie odróżniają dzisiaj dobra od zła, ci tam wejdą, im oddam ją i oni będą ją dziedziczyć.
7.MIESESRównież dziatwa wasza, o której mówiliście: „Ona pójdzie na łup!”, synowie wasi, którzy jeszcze nie poznali dziś, co jest dobrem, a co jest złem, – oni wnijdą tam, im go [Kraj] oddam, i oni go nabędą [na dziedziczną własność].
8.TYSIĄCL.WYD5Maleństwa wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, i synowie wasi, którzy dziś dobra od zła nie odróżniają, oni tam wejdą, dam ją im, i oni ją posiądą.
9.BRYTYJKATakże wasze małe dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy dziś jeszcze nie rozróżniają między dobrem a złem, tam wejdą. Im ją dam i oni wezmą ją w posiadanie.
10.POZNAŃSKAWasza najmłodsza dziatwa, o której mówiliście, że stanie się łupem, synowie też wasi, którzy dziś nie odróżniają jeszcze dobra od zła, oni to właśnie wejdą tam; im oddam tę [ziemię], oni więc nią zawładną.
11.WARSZ.PRASKAWejdą tam również najmniejsze spośród waszych dzieci, te, które miały paść łupem waszych nieprzyjaciół, a także ci spośród waszych synów, którzy jeszcze nie odróżniają tego, co złe, od tego, co dobre. Ci wejdą tam, im dam tę krainę; oni wezmą ją w posiadanie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wasze dzieci o których mówiliście, że staną się łupem, oraz wasi synowie, którzy dzisiaj jeszcze nie poznali co jest dobre, a co złe oni tam wejdą, im ją oddam i oni ją posiądą.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie wasze dzieci, o które martwiliście się, że staną się łupem, i wasi synowie, którzy dziś jeszcze nie rozróżniają między dobrem a złem - oni tam wejdą. Im dam tę ziemię i oni ją posiądą.