« 5Moj 1:3  1:4 5Moj 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPgdyż już był zabił Seona krola amorrejskiego, jenże przebywał w Ezebon, i Og krola bazańskiego, jenże bydłił w Asserot a w Edraj
2.WUJEK.1923Potem jako zabił Sehon, króla Amorrejskiego, który mieszkał w Hesebon, i Og, króla Basan, który mieszkał w Astaroth i w Edraj,
3.GDAŃSKA.1881Gdy poraził Sehona, króla Amorejskiego, który mieszkał w Hesebon, i Oga, króla Basańskiego, który mieszkał w Astarot w Edrej.
4.GDAŃSKA.2017Gdy pobił Sichona, króla Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie, i Oga, króla Baszanu, który mieszkał w Asztarot w Edrei;
5.CYLKOWGdy był poraził Sychona, króla Emorei, który zasiadał w Cheszbonie, i Oga, króla Baszanu, który zasiadał w Asztaroth, pod Edrei;
6.KRUSZYŃSKIpotem, gdy został pobity Sehon, król amorejski, który mieszkał w Heszbonie i Og, król Baszanu, mieszkający w Asztharoth i w Edrei.
7.MIESES[a mianowicie] po tem, iż pokonał króla Emorejskiego Sychona, który rezydencję miał w Cheszbonie, i króla Baszanskiego Oga, który rezydencję miał w Asztarocie [Asztarōt], pod Edrei, –
8.TYSIĄCL.WYD5Po pokonaniu Sichona, króla Amorytów, mieszkającego w Cheszbonie, i Oga, króla Baszanu, mieszkającego w Asztarot w Edrei,
9.BRYTYJKAGdy pobił Sychona, króla Amorejczyków, który mieszkał w Cheszbon, i Oga, króla Baszanu, który mieszkał w Asztarot w Edrei.
10.POZNAŃSKA[Było to już] po pokonaniu króla Amorytów Sichona, który miał swą stolicę w Cheszbon, i [po pokonaniu] w Edrei króla Baszanu Oga, który miał swoją stolicę w Asztarot.
11.WARSZ.PRASKAPokonawszy Sichona, króla Baszanu, mieszkającego w Asztarot w Edrei,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdy poraził Sychona, króla Emorei, który zasiadał w Cheszbonie, oraz Oga, króla Baszanu, który zasiadał w Asztaroth, pod Edrei.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJego mowy miały miejsce po zwycięstwie nad królem Amorytów Sychonem, osiadłym w Cheszbonie, i królem Baszanu Ogiem, zamieszkałym w Asztarot w Edrei.