« 5Moj 1:39  1:40 5Moj 1:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle wy wrocicie się i otydziecie na puszczą po drodze Morza Czyrwonego”.
2.WUJEK.1923A wy się wróćcie, a ciągnijcie w puszczą, drogą morza czerwonego.
3.GDAŃSKA.1881Ale wy obróciwszy się, idźcie na puszczą, drogą ku morzu czerwonemu.
4.GDAŃSKA.2017A wy zawróćcie i idźcie na pustynię drogą ku Morzu Czerwonemu.
5.CYLKOWWy zaś zabierzcie się, i wyruszcie ku pustyni, drogą ku morzu Sitowemu!"
6.KRUSZYŃSKIA wy zawrócicie i pójdziecie drogą morza Czerwonego".
7.MIESESWy zaś zwróćcie się i wyruszcie na Pustynię szlakiem Morza Sitowego [Jamsūf]”.
8.TYSIĄCL.WYD5A wy zawróćcie i idźcie przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego.
9.BRYTYJKAA wy zawróćcie i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego.
10.POZNAŃSKAA wy uformujcie się i wyruszcie na pustynię drogą wiodącą ku Morzu Sitowia.
11.WARSZ.PRASKAWy zaś ruszycie w przeciwnym kierunku i udacie się na pustynię drogą prowadzącą nad Morze Czerwone.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wy się zabierzcie oraz wyruszcie ku pustyni, drogą ku morzu Sitowia.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWy zaś zawróćcie! Ruszajcie na pustynię. W drogę - ku Morzu Czerwonemu!