« 5Moj 1:40  1:41 5Moj 1:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI odpowiedzieliście mnie: „Zgrzeszylismy przeciw Panu, wnidziem a bojować będziem, jakoż nam przykazał Pan Bog nasz”. A gdyż obleczeni w odzienie pośpieszaliście ku boju na gorę,
2.WUJEK.1923I odpowiedzieli mi: Zgrzeszyliśmy Panu, pójdziemy i walczyć będziemy, jako przykazał Pan, Bóg nasz. A gdyście ubrawszy się we zbroje szli na górę,
3.GDAŃSKA.1881A odpowiadając mówiliście do mnie: Zgrzeszyliśmy Panu; pójdziemy, i walczyć będziemy według tego wszystkiego, jako nam rozkazał Pan, Bóg nasz; i ubrał się każdy z was we zbroje swoje, a chcieliście wnijść na górę.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy odpowiedzieliście mi: Zgrzeszyliśmy przeciwko PANU, pójdziemy i będziemy walczyć zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nam PAN, nasz Bóg. I każdy z was przypasał sobie broń wojenną i chcieliście wejść na górę.
5.CYLKOWI odpowiedzieliście mi mówiąc: "Zgrzeszyliśmy Wiekuistemu; pójdziemy i będziemy walczyli jako rozkazał Wiekuisty, Bóg nasz!" I przypasaliście każdy broń swą wojenną, i porwaliście się, by wstąpić na górę;
6.KRUSZYŃSKIWy odpowiedzieliście i mówiliście do mnie: "Zgrzeszyliśmy przeciw Bogu; pójdziemy i będziemy walczyli stosownie do tego, jak nam rozkazał Jahwe, Bóg nasz". I przypasaliście każdy narzędzia swej walki, aby wejść nierozważnie na górę.
7.MIESESWy odparliście i rzekliście do mnie: „Zgrzeszyliśmy Wiekuistemu! Wyjdziem i będziemy toczyć boje – zgodnie z wszystkiem, co Bóg nasz Wiekuisty przykazał nam”, poczem przypasaliście sobie, każdy, sprzęt wojenny swój i porywaliście się wyjść na Górę.
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieliście mi: Zgrzeszyliśmy przeciw Panu, pójdziemy i będziemy walczyć, jak nam rozkazał Pan, nasz Bóg. I każdy z was przypasał sobie broń, bo uznaliście za łatwe wejście na góry.
9.BRYTYJKAWtedy odpowiedzieliście mi tymi słowy: Zgrzeszyliśmy przeciwko Panu, wyruszymy i będziemy walczyć, jak rozkazał nam Pan, nasz Bóg. A gdy każdy z was przypasał swój oręż i ośmieliliście się wyruszyć na górę,
10.POZNAŃSKAWtedy wy odpowiedzieliście mi w te słowa: "Zgrzeszyliśmy przeciw Jahwe! Chcemy [zatem] wyruszyć i walczyć zgodnie z tym, co nam polecił nasz Bóg Jahwe". Każdy z was przypasał więc broń wojenną, i porwaliście się, by iść w góry.
11.WARSZ.PRASKAWtedy wyście mi odpowiedzieli: Zgrzeszyliśmy przeciw Jahwe. Pójdziemy i będziemy walczyli, zachowując dokładnie wszystko, co nam nakazał Jahwe. I natychmiast każdy z was przypasował swoją broń i bez wahania stanęliście w pełnej gotowości do wyruszenia w góry.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc odpowiedzieliście mi, mówiąc: Zawiniliśmy względem WIEKUISTEGO; pójdziemy i będziemy walczyli jak rozkazał WIEKUISTY, nasz Bóg. Potem każdy przypasał swoją broń wojenną i porwaliście się, aby wejść na górę.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy odpowiedzieliście: Zgrzeszyliśmy przeciw PANU. Lecz teraz wyruszymy i będziemy walczyć, tak jak polecił nam PAN, nasz Bóg! Przypasaliście broń i lekkomyślnie ruszyliście w góry.