« 5Moj 1:43  1:44 5Moj 1:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak wyszedł Amorrejski, jenże bydlił na gorach, a na potkanie drogi wyszedł przenaśladował jest was, jakoż się obykły pczoły roici, a bił was z Seir aż do Horma.
2.WUJEK.1923(1:44) A tak wyszedłszy Amorrejczyk, który mieszkał na górach, i zajechawszy gonił was, jako zwykły gonić pszczoły. (1:45) I bił was od Seir aż do Horma.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wyciągnął Amorejczyk, który mieszkał na onej górze, przeciwko wam, i gonili was, jako zwykły pszczoły, i porazili was w Seir aż do Horma.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Amoryci, którzy mieszkali na tej górze, wystąpili przeciwko wam i ścigali was, jak to czynią pszczoły, i pobili was w Seirze aż do Chorma.
5.CYLKOWAle wystąpił Emorejczyk, osiadły na górze onej przeciw wam, i ścigali was, tak jako czynią pszczoły, i porazili was w Seirze aż do szczętu;
6.KRUSZYŃSKII Amorejczyk, mieszkający na tej górze, wystąpił na wasze spotkanie; i ścigał was, jak to czynią pszczoły, i pobił was w Seir, aż do Horma.
7.MIESES[Wtem] wyruszył Emorejczyk, osiadły na owej górze, na spotkanie wasze, ścigali was, – tak, jak czynią pszczoły, i miażdżyli was w Seirze, aż do Chormy.
8.TYSIĄCL.WYD5Wyszli naprzeciw wam Amoryci, mieszkający w tych górach, gonili was, jak to czynią pszczoły, i pobili was w Seirze aż do Chorma.
9.BRYTYJKAWtedy Amorejczycy, zamieszkujący te góry, wyszli naprzeciw was i ścigali was, jak to robią pszczoły, i razili was od Seir aż do Chorma.
10.POZNAŃSKAAle Amoryci mieszkający na tej wyżynie wystąpili przeciw wam i ścigali was tak, jak to czynią pszczoły. Pobili też was w Seir - aż do Chormy.
11.WARSZ.PRASKAWyszli wam na spotkanie zamieszkujący te góry Amoryci. Obsiedli was jak pszczoły i ścigali przez cały Seir, aż do Chorma.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wystąpił przeciw wam Emorejczyk, co osiadł na tej górze i was ścigali, tak jak to czynią pszczoły, i porazili was do szczętu w Seirze.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy mieszkający tam Amoryci wyszli wam na spotkanie - i ścigali was niczym pszczoły, i cięli was na obszarze Seir aż po Chormę!