« 5Moj 1:45  1:46 5Moj 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoście siedzieli w Kadesbarne przez wiele czasow.
2.WUJEK.1923(1:47) Siedzieliście tedy w Kadesbarne przez czas długi.
3.GDAŃSKA.1881Mieszkaliście tedy w Kades przez wiele dni według liczby dni, którycheście tam mieszkali.
4.GDAŃSKA.2017I mieszkaliście w Kadesz przez wiele dni, według liczby dni, ile tam mieszkaliście.
5.CYLKOWI przebyliście w Kadesz długie czasy: jakiemi były czasy, któreście przebyli tam!
6.KRUSZYŃSKIPozostaliście przez wiele dni w Kadesz, gdzieżeście zamieszkali.
7.MIESES[Potem] przebywaliście w Kadeszu przez długi czas [mnogie dnie], czas ten [mianowicie], przez który siedzieliście [tam]”.
8.TYSIĄCL.WYD5Zatrzymaliście się w Kadesz na wiele dni - na cały czas waszego pobytu.
9.BRYTYJKAI mieszkaliście w Kadesz przez wiele dni, gdy tam przebywaliście.
10.POZNAŃSKAI osiedliliście się w Kadesz na długi czas, mieszkaliście [tam] przez cały ten okres.
11.WARSZ.PRASKAI zostaliście w Kadesz na dłużej, na cały czas waszego pobytu w tamtych stronach.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przebywaliście w Kadesz przez długie czasy; takimi były czasy, w których tam byliście.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTak doszło do tego, że mieszkaliście w Kadesz, a jak długo - sami wiecie.