« 5Moj 1:4  1:5 5Moj 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPza Jordanem w ziemi moabskie. I pocznie Mojżesz wykładać zakon i mowić:
2.WUJEK.1923Za Jordanem w ziemi Moab. I począł Mojżesz wykładać zakon, i mówić:
3.GDAŃSKA.1881Przed Jordanem w ziemi Moabskiej począł Mojżesz wykładać ten zakon, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Po tej stronie Jordanu, w ziemi Moabu, Mojżesz zaczął objaśniać to prawo:
5.CYLKOWPo tej stronie Jardenu, na ziemi Moab, począł Mojżesz wykładać naukę tę, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKIPo drugiej stronie Jordanu, w kraju Moab, zaczął Mojżesz objaśniać to prawo, mówiąc:
7.MIESESpo [wschodniej] stronie Jordanu [Eberhajjarden]: w Kraju Moabskim zaczął Mojżesz wykładać Naukę [Tora] tę, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5za Jordanem, w kraju Moabu, począł Mojżesz wpajać to prawo, mówiąc:
9.BRYTYJKAZa Jordanem, w ziemi moabskiej, Mojżesz zaczął wykładać ten zakon następująco:
10.POZNAŃSKAW ziemi Moabitów, za Jordanem, tak rozpoczął Mojżesz objaśnianie tego Prawa:
11.WARSZ.PRASKAMojżesz znalazł się za Jordanem, w kraju Moabu, i tak oto zaczął ogłaszać prawo, mówiąc:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz rozpoczął wykładać to Prawo po tej stronie Jardenu, na ziemi Moab, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZa Jordanem zatem, w ziemi moabskiej, Mojżesz postanowił wyłożyć to Prawo Izraelitom: